Принтерге шығару

ҚРТЖМ «Азаматтық қорғау Республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС

ПРАЙС-ПАРАҚ

(01.02.2014жыл)

Әдебиеттердің (материалдардың) атаулары Бағасы (теңге)
I. Нормативті-құқықытық және нормативтік құжаттар Қаз. Орыс
1 001 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы нормативтік құқықтық актілер жинағы. (Заңдар) 520 520
2 002 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы нормативтік, құқықтық актілер жинағы. (ҚР Үкіметінің Қаулылары) 440 440
3 003 ҚР АҚ енгізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 540 540
4 004 АҚ құрылымдары және оларды материалдық-техникалық құралдармен жабдықтаудың мөлшерлі нормалары туралы нұсқаулық 280 280
5

005

006

007

008

- ұйымдардағы кешендік оқу;

- АҚ құрамаларымен тактикалық-арнайы оқу (екі тілде);

- ұйымдардағы объектілік жаттығулар (екі тілде);

- ұйымдардағы командалық-штабтық оқу (екі тілде)

жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық.

300

260

280

300

6 009 Көшіру шараларын жүргізу және ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық 280 280
7 010 Бейбіт және соғыс уақытында АҚ қорғаныс ғимараттарын пайдалану жөніндегі нұсқаулық 220 220
8 011 АҚ инженерлік-техникалық шаралар жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 390
9 012 Азаматтық қорғаныс мүддесінде қорғану құралдарындағы қажеттілікті айқындау туралы нұсқаулық (екі тілде) 70
10 013 Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік, және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері (екі тілде) 280
11 014 Өнеркәсіптік объектілердегі қауіпсіздік Декларациясын өңдеу Ережесі. Өнеркәсіптік объектілерде қауіпсіздік Декларациясын құқықтық сараптау Ережесі. 300
12 015 ҚР-дағы өрт қауіпсіздік Ережесі. 440 440
13 016 Ормандағы өрт қауіпсіздігі Ережесі. 240
14 017 ТЖ қауіп-қатері, туындауы қауіпі немесе туындауы кезінде ақпарат ұсыну тәртібі туралы Ереже. ТЖ критерийлері (екі тілде) 190
15 018 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ болғанын негіздейтін материалдарды ұсыну Ережесі 80
16 019 ТЖ қаупінің деңгейін айқындау және бағалау қағидасы 50
17 020 ТЖ қаупі деңгейлерінің өлшемшарттары 330 330
18 021 Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы ақпарат мониторингінің және халықты хабардар етудің мемлекеттік жүйесінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидалары 190
19 022 Тікелей су объектілерінде орналасқан су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану қағидалары 150
20 023 Қазақстан Республикасының әскери доктринасы 190
21 024 Өрт, өнеркәсіптік қауіпсіздік және АҚ саласындағы жеке кәсіпкерлік аясында жатпайтын объектілер үшін тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемдері 300
II. Оқу-әдістемелік оқулықтар
22 030 Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы 450 450
23 031 АҚ құрылымдары командирінің анықтамалығы 480 480
24 032 АҚ және ТЖ жануарлар мен өсімдіктерді қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
25 033 АҚ және ТЖ ЖЖМ қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 210
26 034 АҚ және ТЖ медицина қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 440
27 035 АҚ және ТЖ жол және көпір қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 330
28 036 АҚ және ТЖ сауда және азық-түлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (2 тілде) 190
29 037 АҚ және ТЖ инженерлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
30 038 АҚ және ТЖ қоғамдық тәртіпті қорғау қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
31 039 АҚ және ТЖ хабарландыру және байланыс қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
32 040 АҚ және ТЖ көлік қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 380
33 041 АҚ және ТЖ энергетикалық қызмет лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 240
34 042 АҚ және ТЖ техникалық қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 220
35 043 АҚ және ТЖ радиациялық және химиялық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы (екі тілде) 410
36 044 АҚ және ТЖ өртке қарсы қызметтің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы(екі тілде) 220
37 045 АҚ және ТЖ ақпараттық қызметінің лауазымды тұлғаларына арналған оқу құралы(екі тілде) 320
38 046 АҚ және ТЖ Республикалық қызметтері туралы ереже (екі тілде) 220
39 047 Ұйымдарда АҚ және ТЖ жөніндегі сабаққа арналған оқу құралы 440 440
40 048 «Құтқарушы» Оқу құралы. I – кітап (екі тілде) 500 500
41 049 «Құтқарушы» Оқу құралы. II – кітап (екі тілде) 540 540
42 050 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 1 - Кітап, (екі тілде) 540 540
43 051 ЖОО үшін «Тіршілік қауіпсіздігі» оқу құралы, 2 - Кітап, (екі тілде) 440 440
44 052 Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу құралы (медициналық білім негіздері) 320 320
45 053 «Бастаушы сүңгушіге» оқу құралы 250 250
46 054 АҚ лауазымды тұлғаларының функционалдық қызметтері (екі тілде) 380
47 055 АҚ және ТЖ құрылымдарының ішкі құрамы мен командирлерінің функционалдық қызметтері 380 380
48 056 Табиғи және техногенді сипаттағы аймақтық және ғаламдық төтенше жағдайларды жою кезінде дағдарыстық басқару алгоритмі 210
49 057 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептердің бастауыш кластарына Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы (1-4 кластар) 200 200
50 058

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

1-бөлім (5-9 кластар)

380 380
51 059

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

2-бөлім (5-9 кластар)

380 380
52 060

Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерге Азаматтық қорғау бойынша оқу құралы

(10-11 кластар)

440 440
III. Әдістемелік нұсқаулықтар және жаднамалар
53 070 АҚ және ТЖ мәселелері бойынша жұмысшыларды және қызметкерлерді дайындау және оқыту жөніндегі ШН АҚ бастығына көмек ретіндегі әдістемелік нұсқаулар (екі тілде) 410
54 071 Жұмыс істейтіндер саны 50 адамға дейін нысанының АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 390
55 072 Жұмыс істейтіндер саны 50 адамнан астам шаруашылық объектісінін АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық, (екі тілде) 420
56 073 Жалпы білім беретін мектептерде АҚ жоспарын жасау жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 320
57 074 Ұйымдарда сел жаттығуларын жүргізу және дайындау бойынша әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 190
58 075 Барлық түрдегі жалпы білім беретін жалпымектептік сейсможаттығу жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық 90 90
59 076 Барлық түрдегі жалпы білім беретін мектептерде «Балаларды қорғау күнін» өткізу тәртібі туралы әдістемелік нұсқаулық 130 130
60 077 Өндірісте ҚӘУЗ-ді пайдаланатын көршілес химиялық қауіпті нысандағы авария кезінде жалпы білім беретін барлық үлгідегі мектептердегі жаттығуларға даярлық және өткізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық (екі тілде) 240
61 078 ҚР АҚ жеке қорғаныс құрал-жабдықтарын жарамсыздыққа жатқызу және тізімнен шығару тәртібі 140
62 079 Азаматтық қорғаныстың ұзақ сақталатын арнайы мүлкін сақтау жөніндегі әдістемелік басшылығы (екі тілде) 310
63 080 Химиялық қауіпті объектідегі және көліктегі авария кезінде химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (екі тілде) 170
64 081 Жер сілкінісі кезінде мүмкін болатын жағдайды бағалау әдістемесі 150 150
65 082 Шаруашылық объектілердегі АҚ құрылымдарының ішкі құрамымен сабақ жүргізу үшін ұсынылатын тақырып (екі тілде) 330
66 083 Объектілерде сейсможаттығу жүргізу және дайындау жөніндегі нұсқаулық 220
67 084 «Тауға баратындар үшін» туристерге, альпинистерге және таулы ауданда тұратын халыққа қар көшкіні және өзге де қауіпті құбылыстар кезіндегі сақтық шаралары туралы ұсыныстар 180
68 085 Лаңкестік акт қаупі кезінде лауазымды тұлғалар мен халықтың іс-әрекеттері жөніндегі жаднама, (екі тілде) 170
69 086 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, I бөлім (екі тілде) 300
70 087 Төтенше жағдайда зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, II бөлім (екі тілде) 290
71 088 ТЖ зардап шегушіге псхологиялық көмек көрсету жөніндегі халыққа арналған жаднама, III бөлім, (екі тілде) 250
72 089 «Сіздің жанұяңызға арналған АҚ» халыққа арналған жаднама VI бөлім 280
73 090 «Байқаңыз: Сынап!» сынап төгілген кездегі халықтың әрекеті жөніндегі жаднама (екі тілде) 100
74 091 Мектепке дейінгі мекемелердегі балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі нұсқаулық (екі тілде) 180
75 092 Мектепке дейінгі мекемелердің қызметкерлері мен балаларына арналған экстремалды жағдайда атқаратын әрекеттер жөніндегі тәжірибелік кеңестер 190
76 093 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 240
77 094 Облыс қала акваториясының үлгі паспорты 390
78 095 ТЖ жүйесінде қолданылатын орысша-қазақша терминдер сөздігі 190
79 096 Психологиялық көмек көрсету жөніндегі тәжірибелік ұсыныстар жинағы 190 190
80 097 ТЖ жағдайларында психикалық жай-күйді реттеу тәсілдері 170 170
81 098 Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ кезіндегі жағдайдың жай-күйінің біріңғай деректер банкін құру жөніндегі материалдар 310
82 099 Қалада (ауданда) Азаматтық қорғанысты енгізу мен ұйымдастыру әдістемелік ұсынымдар 380
IV. ТЖ бойынша шартты таңбалар мен белгілер
83 120 Шартты таңбалар мен белгілер (топографиялықкарталарүшін) 350 350
84 121 ТЖ бойынша шартты белгілер мен таңбалар: «жер сілкінген кездегі қауіпсіз орын», «шығу», «өрт сөндіргіш», «шылым шегетін орын», «шылым шекпеңіз», «кіруге болмайды», «ашық отты пайдалануға тиым салынады», «өрт сөндіру краны» 60
V. Электрондық таратуға арналған материалдар (CD дисктерде)
85 130 Шарттытаңбалар мен белгілер (топографиялықкарталарүшін)   300
86 131 АҚ бойыншаүлгіжоспарлары   300
87 132 ҚР аумақ қауіпсіздігінің типтік паспорты (екі тілде) 300
88 133 АҚ және ТЖ бойынша нормативтік құқықтық актілер үлгісі   300
89 134 АҚ және ТЖ тақырыптары бойынша сабақ өткізуге арналған (слайдылар) әдістемелік материал (қазақ және орыс тілдерінде, екі дискіде) 600 600
90 135 Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламент (4 регламент, 2 тілде) 450 450
91 136 Химиялық жағдайды болжау және бағалау әдістемесі (компьютерлік бағдарлама)   300
92 137 Сүңгуір жұмыстарындағы еңбек қауіпсіздігі тәртібі   300
93 138 Табиғи және техногенді сипаттағы жіктегіштерін және Бірыңғай деректер банкінің төтенше жағдайлардың ақпараттық-анықтамалық карточкаларының құрылымы   300
VI. Деректі бейнефильмдер
DVD дисктер: Қаз. тіл. Орыс тіл.  
94 150 «1948ж. - Ашхабад қ. жер сілкінісі»   300  
95 151 «1973ж. - Медеудегі сел»   300  
96 152 «1977ж. - Россия қонақ-үйіндегі өрт»   300  
97 153 «1985ж. – Жанып жатқан мұнай газ бұрқақтарын тоқтату» (шыққан жері Тенгиз, №37 ұңғыма)   300  
98 154 «1986ж. – Чернобль. Атом адамдары»   300  
99 155 «1986ж. – Чернобль. 20 жылданкейін»   300  
100 156 «1986ж. – Чернобль. Үлкен репортаж»   300  
101 157 «1986ж. - Адмирал Нахимов теплоходыныңопат болуы»   300  
102 158 «1988ж. - Армениядағы жер сілкінісі»   300  
103 159 «1989ж. – Ажал әкелген поезд»   300  
104 160 «1999ж. - Түркиядағы жер сілкінісі»   300  
105 161 «2004ж. – Цунами. Ажал толқындары»   300  
106 162 «2007ж. - ПРОТОН-М зымыран-тасымалдағышының авариясы»   300  
107 163 «2009ж. – Саяно-Шушенская ГЭС-індегі авария»   300  
108 164 «2009ж. – Күйік. Перм қ. өрт»   300  
109 165 «2009ж. – ШҚО. Қар құрсауында қалу, (екі тілде)» 300 300  
110 166 «2010ж. – Жалынға оранған жаз (РФ табиғи өрттері)»   300  
111 167 «2010ж. – Қайта туылған Қызылағаш»   300  
112 168 «2010ж. – Мексика шығанағындағы мұнай платформасының апаты»   300  
113 169 «2011ж. – Апокалипсис (Жапониядағы қайғы қасірет)»   300  
114 170 «2011ж. –Үшінші дүние жүзілік толқын»   300  
115 171 «2011ж. – Фокусима жаңа Чернобль»   300  
116 172 «2011ж. – Жапонияда бұрын болмаған жер сілкінісі»   300  
117 173 «2011ж. – Қайғылы круиз Қара круиз (Булгария теплоходының опат болуы)»   300  
118 174 «Қаһарлы планета. Жер сілкінісі»   300  
119 175 «Қаһарлы планета. Өрттер»   300  
120 176 «Жердің сілкінуі. Алып, күшті жанартау»   300  
121 177 «Апаттар куәгерлері»   300  
123 178 «Шар пішінді найзағай»   300  
124 179 «Сібір өзендерінің кері бұрылуы»   300  
125 180 «Дүлей зілзалалар (жер сілкінісі, цунами, дауыл)»   300  
126 181 «Бірінші көмек көрсету»   300  
127 182 Жер сілкінісіне қалай дайын болу керек   300  
Оқубейнефильмдер  
128 183 Психологиялық және эмоционалдықжағдайдыреттеу. Психологиялықжаттығулар жинағы (бірінші фильм) 300  
129 184 Тыныс алу мүшелері мен теріні қорғауға арналған жеке қорғану құралдарды пайдалану ережесі. Балаларды қорғау камерасы (екінші фильм) 300  
130 185 Дүлей зілзалаға қалай дайындалуға болады. Дабыл қобдишасы (үшінші фильм) 300  
131 186 Террористік акт туындағанда жғне қаупі кезіндегі халықтың іс-әрекеттері. Телефонмен жасалатын терроризм (төртінші фильм) 300  
132 187 АҚ имараттарында халықтың өзін ұстау ережесі. Панаханаларға орналастыру (бесінші фильм) 300  
134 188 Дозиметриялықбақылау (алтыншы фильм) 300  
135 189 АИ-2 жеке дәрі қобдишасы (жетінші фильм) 300  
136 190 Абайла: сынап! (сегізінші фильм) 300  
137 191 Жарылғыш затқа ұқсайтын заттың табылуы кезіндегі әрекеттер (тоғызыншы фильм) 300  
138 192 Жалпы әскери қорғану жиынтығының тағайындалуы (оныншы фильм) 300  
139 193 Комбинезон түріндегі жалпы әскери қорғану топтамасын (ЖҚТ) пайдалану (он бірінші фильм) 300  
140 194 Химиялық барлау әскери аспаптары (ХБӘА) қолдану (он екінші фильм) 300  
141 195 Тұрмыстық өрттердің алдын алу (он үшінші фильм) 300  
142 196 Азаматтық газқағарлар және оларды қолдану (он төртінші фильм) 300  
143 197 Жер сілкінісі кезіндегі халықтың іс-әрекеті (он бесінші фильм) 300  
144 198 Психологиялық слайд шоу 450 450  

Бөлшек сауда бағасы 2014 жылғы ҚҚС ескере отырып көрсетілген

Осы нұсқаулықтарды қолма-қол ақшаға немесе аударым арқылы алуға болады. Алдын ала өтініш және кепілдік хат және қойылған төлем бойынша көрсетілген басылымдар тапсырыс берушіге курьерлік жеткізу қызметі арқылы жіберіледі. Жеткізу құны өнімді төлеуге арналған шотқа қосылады.

Біздің мекен-жайымыз:

050040, Алматы қ., И.Байзақов к-сі, 300

тел.: 8 (727) 394-56-38; 274-78-12; факс: 274-89-33.

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.tg-oku.kz

«Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС

Банк реквизиттері: РНН 600400103650; ИИК KZ758560000005255364;

в АО «БанкЦентрКредит»; КБe 16; БИК KCJBKZKX; БИН990540004163.