Принтерге шығару

Қызметі

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы)»
мемлекеттік мекесінің жарғысы
 
1. «Қазакстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық –құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы) мемлекеттік мекмесі (бұдан әрі - Қызмет) өрт сөндіру функцияларды жүзеге асыру үшін, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыру-құқықтықнысанында құрылған заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес ұйым болып табылады.
2. Қызмет өз жұмысын Қазақстан Республикасының Конститутциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің акітілеріне, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрықтарына, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай – ақ осы Жарғыға жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік мекеменің түрі: республикалық.
4. Қызмет «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 шілдедегі № 712 қаулысына сәйкес құрылған.
5. Мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Қазақстан Республикасының Үкіметі атындағы мемлекет болып табылады.
6. Мемлекеттік басқарудың тиісті саласына басшылық жасау бойынша уәкілітті орган, сондай – ақ Қызмет мүлкіне қатысты құқық субъектісі функцияларын жүзеге асыратын орган Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комиеті (бұдан әрі - Комитет) болып табылады.
7. Қызметтің атауы:
мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қаласы)» мемлекеттік мекемесі;
Орыс тілінде: государственное учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (город Кокшетау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
8. Қызметтің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 020000, Көкшетау қаласы, Ақан сері көшесі, 124.
2. Қызметтің заңды мәртебесі
9. Қызмет мемлекетті тіркелген сәтінен бастап құрылды деп есептеліп, заңды тұлғаның құқықтарына ие болады.
10. Қызметтің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес теңгерімі, банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының суреті және мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылған мемлекеттік мекесінің атауы бар бланкілері, мөрлері, мөртабандары болады.
11. Қызмет басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды.
12. Қызмет өз міндеттемелері бойынша өз билігіндегі ақшалай қаражаттарға жауап береді. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіздігі кезінде оының міндеттемелері бойынша субсидиялық жауапкершілікте Қазақстан Республикасы болады немесе тиісті бюджет қаражаттарымен әкімшілік – аумақтық бірлік жауапты.
13. Қызметтің азаматтық-құқықтық (оның ішінде мемлекеттік сатып алу бойынша) мәмілелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қосқанда, олар Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді.
14. Қызметке Қызметтің функциялары болып табылатын міндеттерді орындауға кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қарым – қатынасқа түсуге тыйым салынады.
3. Қызмет жұмысының мәні мен мақсаттары
15. Қызмет жұмысының мәні өрт сөндіруді жүзеге асыпу және авариялық-құтқару жұмыстар мен шұғыл жұмыстарды жүргізу арқылы халықты, объектілер мен аумақты табиғи және технигендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау болып табылады.
16. Қызмет жұмысының мақсаты елді мекендер аумақтарында, стратегиялық, аса маңызды мемлекеттік объектілер мен мемлекеттік меншіктегі тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде күзету және өрттерді сөндіру бойынша қамтамасыз ету, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу болып табылады.
17. Қызмет мақсатында қол жеткізу үшін.
1) Өрттерді сөндіруді және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру;
2) Елді мекендер, старатегиялық, аса маңызды мемлекеттік объектілер мен мемлекеттік меншіктегі тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінің аумағында өрт сөндіруге, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге Қызметтің күштері мен құралдарының жауынгерлік әзірлігін қамтамасыз ету;
3) Жеке құрамның кәсіби шеберлігін жетілдіруге бағытталған және төтенше жағдайлар аймаұтарына шығуға Қызметтің күштері мен құралдарын тұрақты әзірлікке ұстау және құтқару мен шұғыл жұмыстарды жүргізу шараларын қабылдау;
4) өрт-тактикалық оқу-жаттығуларды, байқаулар мен жарыстарды, сондай-ақ басқа да жалпы гарнизондық іс-шараларды жоспарлауды, дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету;
5) Өрттерді зерделеуді және талдауды ұйымдастыру, осы негізде жауынгерлік әзірлікті арттыру және жетілдіру бойынша іс-шаралады әзірлеу;
6) Өрт сөндіру депо ғимараттарын пайдалануды қамтамасыз ету және бақылау, өрт сөндіру және басқа да техниканы, өрт-тактикалық жарақты, байланыс құралдарын, құрал-сайман мен басқа да мүлікті жөндеумжәне техникалық қызмет көрсету;
7) Кұштер мен құралдарды тарту тәртібін айқындау;
8) Жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерде өрт сөндіру бекеттерін құруда және одан әрі жұмыс істеуде жәрдем көрсетеді;
9) Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру шараларын әзірлеу, бейбіт уақытта және соғыс уақытында төтенше жағдайлартуындаған кезде олардың жұмыстарының тұрақтылығын артыру, Қызметтің жұмылдыруға тұрақты әзірлігін қамтамасыз ету;
10) Соғыс уақыты кезінде арнайы құрылымдар үшін өрт сөндіру техникасын, өртке қарсы жабдық пен басқа да мүлікті уақытылы жинақтауды, жаңартудысақтауды үйымдастыру;
11) Бөлімшелерде өрт қауіпсіздігі саласындағы білімді насихаттау және оқушылар мен мектепке дейінгі жас аралығындағы балалар өрт сөндіруші мамандығын танымал ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру;
12) Тұрғын сектордағы халық арасында өрттің алдын алуға бағытталған атаулы үгіт-түсіндіру жұмысына қатысу бо йынша қызметін жүзеге асырылады;
18. Қызметке осы Жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелер жасауға тыйым салынады.
19. Қызметтің жұмыс мақсаттарына қайшы жасалған мәміле, Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе құрылтай құжаттармен айқын шектелген не басшының жарғылық құзыретін бұза отырып жасаған мәмілесі тиісті саланыі уәкілетті органның немесе мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның не прокурордың қуанымы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.
20. Қызмет Бастығының (бұдан әрі - бастық) және ол болмаған кезде оның міндеттерін атқаратын тұлғаның жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған іс-әрекеттері еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылады және тәртіптік, материалдық және өзге де жауапкершілік шараларды қолдануға әкелді.
4. Қызметті басқару
21. Қызметті жалпы басқаруды Комитет жүзеге асырады.
22. Комитет Қазақстан Республикасының заңнамасына белгіленген тәртіпте мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) Қызметке мүлікті бекітіп береді.
2) Мемлекеттік мекеменің міндеттемелері мен төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарын Министрлікке бекітуге, Қызметтің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар енгізіледі;
3) Қызмет мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
4) Қызметтің құрылымын және шекті штаттық санын бекіту үшін Министрге енгізіледі;
5) Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі - Депаратмент) бастығының ұсынысы бойынша Қызмет бастығын және оның орынбасарын (орынбасарларын) лауазымға тағайындауды және лауазымнан босатуды келіседі;
6) Жылдық қаржылық есептілікті бекітеді;
7) Мемлекеттік жүйе жөніндегі уәкілетті органмен Қызмет теңгерімінде тұрған мүлікті алуды және қайта бөлуді келіседі;
8) Қызмет бастығын атқарып отырған лауазымынан босату негіздемелерін айқындайды.
9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
23. Комитеттің басқару функцияларын қоспағанда, Қызметтің жедел-қызметтік жұмысын басқаруды Департамент жүзеге асырады.
24. Қызмет бастығы Қызмет жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық етеді, Департамент бастғына тікелей бағынады және Қзметке жүктелген міндеттерді орындауға және мен оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады;
25. Қызмет бастығы дара басшылық қағидаттарытбойынша әрекет етеді және оның Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен айқындалатын құзыретіне сәйкес Қызмет жұмысының мәселерін өз бетінше шешеді.
26. Қызмет жұмысын жүзеге асыру кезінде Қызмет бастығы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпке:
1) Қызмет атынан сенімхатсыз әрекет етеді.
2) Өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда Қызметтің мүддесін білдіреді;
3) Шарттар жасасады;
4) Сенімхаттар береді;
5) Қызметтің іссапарлар, тағылымдамалар, демалыстар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту және қызметкерлердің біліктілігін жоғарылатудың өзге де түрлері бойынша тәртібі мен жоспарларын бекітеді. Облыстан және Қазақстан Республикасынан тыс іссапарларға шығу Көмитет арқылы Министрліктің келісімі бойынша жүзеге асырылады.
6) Өз құзыреті шегінде Қзметтің барлық қызметкерлері мен өзге де жұмыскерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
7) Қызметтің қызметкерлерін және өзге де жұмыскерлерін лауазымдарға тағайындайды және лауазымдардан босатады;
8) Өз құзыреті шегіндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпті Қызмет қызметкерлеріне көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады;
9) Өз (өздерінің) орынбасарының (орынбасарларының) міндеттерін және өкілеттік аясын айқындайды;
10) Гарнизондық және қарауылдық қызметті ұйымдастырады;
11) Төтенше жағдайлар аймақтарына шығуға және құтқару мен шұғыл жұмыстарды жүргізуге кәсіби шеберлікті және Қызметтің күштері мен құралдарын тұрақты әзірлікте ұстауды жетілдіру бойынша шаралар қабылдайды;
12) Жеке құрамды даярлауды , қайта даярлауды және біліктіліктерін арттыруды қамтамасыз етеді;
13) Өрт сөндіру –тактикалық оқу –жаттығуларды, байқаулар мен жарыстарды және басқа да жалпы гарнизондық іс-шаралар жоспарлауды, дайындаулы және өткізуді қамтамасыз етеді;
14) Со,ыс уақыты кезінде арнайы құралымдар үшін өрт сөндіру техникасын өртке өарсы құрал-жабдықтарды және басқа да мүліктерді уақытылы жинақтауды, жаңартуды, сақтауды ұйымдастыру;
15) Өрттерді зерделеуді және талдауды, олардың туындауы мен өршуіне себеп болатын жағдайларды, орындарын, себептерін және шартын орнатуды ұйымдастырады, осының негізінде жауынгерлік әзірлікті арттыру және жетілдіру бойынша іс-шаралар әзірлейді;
16) Өрт сөндіру және өзге де техниканың, өрт-техникалық жабдықтың,байланыс құралдарының, ұйымдастыру техникасы мен басқа да мүліктің барына және техникалық жай-күйіне есеп жүргізеді, сондай-ақ оларды есептен шығаруға қажетті құжаттаманы рәсімдейді;
17) Өрт сөндіру қызметінің объектілерін пайдалануды, өрт сөндіру және басқа да техниканы, өрт –тактикалық жарақтарын, байланыс құралдарын, құрал-жабдықтар мен басқа да мүлікті жөндеуді және оларға техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді және бақылайды.
18) Жол – көлік оқиғалары туралы мәліметтерді қорытады және талдайды, автокөлік құрлдарын қауіпсіз пайдалануды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді, қауіпсіздік техникасының, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігінің жай-күйіне бақылауды жүзеге асырады, оларды жақсы юойынша іс-шаралар әзірлейді;
19) Жедел-техникалық қызметті, ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердің жұмыс етуін,техника мен байланыс, ақпараттандыру құралдарының жауынгерлік әзірлігін ұйымдастырады;
20) Материалдық құндылықтардың есебін жүргізу және нақты бар болуы, сақтау жәнне беру тәртібінің сақтау дұрыстығына жопарлы және жоспартан тыс тексерулер жүргізеді;
21) Күштер мен құралдарды тарту тәртібін айқындайды, өртке қарсы қызмет гарнизоны бөлімшелерінің шығу кестесін әзірлейді;
22) Ауылдық жерлерде өрт сөндіру үшін күштер мен құралдарды тарту жоспарларын әзірлеуге бақылауды жүзеге асырады;
23) Жергілікті атқарушы органдарының бюджет қаражаты есебінен өртке қарсы қызмет объектілерін материалдық-техникалық жарақтандыру, салу, реконструкциялау және жөндеу жөніндегі Депаратментке ұсыныстар енгізеді;
24) Жергілікті атқарушы органдарға мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендерге өртке қарсы бекеттерін құруға және олардың одан әрі жұмыс істеуіне жәрдем көрсетеді;
25) Қызметтің ерекше көзге түскен қызметкерлерін мемлекеттік және ведомствоолық наградалармен марапаттау, құрмет атақтарын, мерзімінен бұрын мемлекеттік өрт қарсы қызмет органдары басшы құрамыныңнемесе атқаратынштаттық лауазымымен көзделген арнайы ататқтардан бір дәрежеге жоғары арнайы атақтарын беру жөніндегі Депаратментке ұсыныстар енгізеді;
26) Қызметтік бірыңғай кадр саясатын жүргізеді;
27) Қызметтің ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық,жұмылдыру, материалдық-техникалық және қаржымен қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастырады;
28) Қызметтің аттестаттау және конкурстық коммисиясының жұмысына жалпы басшылықты жүзеге асырады;
29) Өз құзыреті шегінде мемлекеттік сатып алуды өткізуді ұйымдастырады;
30) Депаратмент және Комитет бекіткен нысанға сәйкес есептілікті уақытылы құруды қамтамасыз етеді;
31) Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақтылы қараудықамтамасыз етеді;
32) Қызмет қызметкерлерін, олардың отбасы мүшелерін және мемлекеттік өртке қарсы органдары зейнеткерлерін әлеуметтік дамыту, оларға медициналық, санаторлық-курорттық қызмет көрсетуді, тұрғын үй-тұрмыстық, қызметтік-шаруашылық жағдайларын жақсарту бойынша шаралар қабылдайды;
33) Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы, кіші және орта басшылық құрам тұлғаларына өртке қарсы капитанына дейінгі атақты қоса алғанда, кезекті арнайы атақтар береді;
34) Депаратмент пен Комитет өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерге, техникалық, регламенттірге және әдістемелік нұсқауларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстар енгізеді;
35) Қызметтің құрылымдық және өрт сөндіру бөлімшелерінің ережелерін, Қызмет қызметкерлерінің функционалдық міндеттерін (лауазымдық, нұсқаулықтарын) бекітеді;
36) Бағынысты қызметкерлерінің ұжымда қалыпты моральдық-психологиялық климатты ұстауға, ар-намыс кодексін және қызметке міндетті жүріс-тұрмысының нормаларын сақтауға, құрылымдық бөлімшелерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет жасауға дербес жауапты болады;
37) Бағыныстыларының сыбайлас жемқорлық қылмыстарын және құқық бұзушылықтарын жасаудың әрбір фактісі бойынша сыбайлас жепқорлыққа қарсы шаралар қабылдайды;
38) Дәрігергедейінгі және медициналық көмек көрсету бойынша қызметкерлерді даярлау және оқыту бойынша шаралар қабылдайды;
39) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
5. Қызмет мүлкінің қалыптасу тәртібі
27. Қызмет мүлкіні бағасы оның теңгерімін көрсетілетін заңды тұлғаның активтері құрайды. Қызмет мүлкі:
1) Мемлекет оған тапсырған мүлік:
2) Қазақстан Республикасының заңнасымен тыйым салынбаған өзге де қаржы көздері есебінен қалыптасады.
28. Қызметтің өзіне бекітілген мүлікті және оған смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өздегей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
29. Қызмет жұмысы республикалық бюджеттен қаржыландырады.
30. Қызмет бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік ұсынады.
31. Қызметтің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру және оған тексеріс жүргізуді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Комитет жүзеге асырады.
6. Қызмет мүлкінің қалыптасу тәртібі
32. Қызметтің жұмыс режимі ішкі еңбек тәртібінің қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.
7. Жарғыға өзгерістер толықтырулар енгізу тәртібі
33. Қызметтің жарғысына өзгерістер мен толықтыраулар енгізу Комитет ұсынысы бойынша жузеге асырылады.
34. Қызметтің жарғысына енгңзңлген өзгерістер ме толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі.
7. Жарғыға өзгерістер толықтырулар енгізу тәртібі
35. Қызметті қайта ұйымдастыру және жою Қазақстан Республикасының заңнасына сәйкес жүзеге асырылады.
 

Тарихы

Ақмола облысында өртке қарсы қызметтің қалыптасу тарихы
ssda54da65s4d6546a5s4 Көкшетау уездінеде бірінші кезде екі өрт сөндіру командасы болды. Бірінші өрт сөндіру командасы 1885 жылы ұйымдастырылып, ол Средная көшесінде орналасты. Ғимарат өрт сөндіру мұнарасы бар ағаштан бұрап салынған болатын. Ат қора үш шығуға арналған болатын. Өрт сөндірушілердің қарулануы да қарапайым болды. Екі қол сорғышы, арбаға орналастырылған қырық литрлік екі бөшке, бір резервтік және бір құрал-сайман таситын арба (шелектер, күректер, балталар, арқандар). Команданың саны он екі адамнан тұрды, он екі аттары болды. Ұйымдастырылған күннен 1919 жылғы дейін бастығы Сурин Василий Петрович болды. Балалары да өзімен бірге істеді. ddfd5d55d5d5dd Алдында айтылып кеткендей сол кездегі өрт сөндіру командаларының қарулануында ат-арба болды. Бұл сол кездегі басты техника болып есептелді. Өртті қол сорғыштарымен құдықтардан сөндірді.
Екінші селолық команда бүгінгі Әуелбеков көшесінің жоғарғы жағында түрменің ғимаратында орналасты. Көкшетау уездының барлық тұрғындарында өрт болған жағдайдағы міндеттері болып, әр үйде тақтайшаға өрт сөндіру құралының суреті салынып тұрды. Өрт болған жағдайда үй иесі тақтайшадағы өрт сөндіру құралын алып шығу керек болатын. Бұл ереже қатаң сақталып, орындалмаса бес тәулікке дейін қамауда отырған.
1918 жылы декретке қол қойылғаннан кейін өрт күзетіне деген көз қарас мүлдем өзгерді. Өрт сөндіру жұымыс көз алдында мемлекеттік маңызды s4s44s4s44s4s іске айналса да, өрт сөндіру мамандары мен құралдарының жетіспеушілігі қиындық тудырып тұрды. Үкімет шет елдерден өрт сөндіру құралдарын алу үшін алтын қорын бөлсе, ал 1922 жылдан отандық зауыттар өздері шығара бастады. Өрт статистикасы жүргізу міндетті болды (өрттердің себебі мен есебі) Өрт сөндіру командалырының штат саны да көбейе бастады. 1932 жылы Көкшетауда 24 адам болса, 1941 жылы бұл сан 31 адамға жетті. Еліміз аяғынан тұрып, жаңа үлгідегі техникамен жабдықтала бастады. Соғысқа дейінгі жылдары ірі өрттердің болмағандығын мақтанышпен айтуға болады. Сол кезде салынған фабрика, зауыт, электрстанциялар сенімді қорғанышта болды.
Көптеген өрт сөндірушілер соғысқа шақырылып, солардың ішінде біздің жерлестеріміз де болды. Олар:

akmol_f (12)

Миронов

Александр Петрович

akmol_f (13)

Турлыбеков Жумабай

Турлыбекович

akmol_f (14)

Стихарев Николай

Михайлович

akmol_f (15)

Шурманов Василий

Касымович

akmol_f (16)

Шестибрат Иван

Порфирьевич

akmol_f (17)

Шевелёв Николай

Александрович

Линник Александр Семенович.
Тимофеев Иван Иванович
Борилко Николай Яковлевич.
Соғысқа кеткен еркектердің орнына әйелдер келе бастады. Өрт сөндіру әйелдердің ісі болмаса да, соғыс бәрін үйретті. Ер жүректілік, қайсарлық, айлалылық таныта жүріп әйелдер өздерін керемет өрт сөндіруші ретінде көресте білді. Солардың бірі — Бараховская Анна Карповна . 10s1d0s10d1s01s0das 1920 жылы Арықбалық ауданында туған бұл ержүрек әйел ҚӨК (қалалық өрт командасы) он алты жасында келіп. өзінің 35 жыл өмірін өрт сөндіру қызметіне берді. Соғыс басталғанда қарауыл бастығы болып жұмыс істеді. Соғысқа аттанған еркектер қаланың күзетін сенімді қолға тапсырып кетті. Қарапайым әйелге қыстың қақаған суығында мұзданғаен сатымен элеватор мұнарасына ернін тістей отыра ауыр жеңдерді жоғары тасу оңай емес сияқты көрінгенбен, бірақ ол өзін ұмытып, тек адамдар мен мүлікті сақтап қалуды ған ойлап ауыр жеңдерді тасыды және жалындаған отты сөндірді.
1993 жылға дейін Ақмола облысының қалалары мен аудандарында кәсіби өрт сөндіру бөлімдері болды (Ақмола қ. басқа). 1993 1d11d1d11d1d1d11d1d жылдың тамыз айында Степногорск қаласында №172 өзіндік әскери өрт сөндіру бөлімі құрылып, оның бастығы болып оның алдында Степногорск қ. ҚІІБ бастығы болып жұмыс істеген ішкі қызмет майоры Дайыров Абылай Әнуарбекұлы (сурет 12) тағайындалды. Қалада одақтық мағынадағы өрт сөндіру бөлімдерінің қысқаруына байланысты, уақыт әскерилендірілген бөлімдер құруды талап етті.
Барлығын бос жерден бастауға тура келді. Жеке құрам, өрт сөндіру депосы, техника ештеңе болған жоқ. Бірінші кезде тың тау-химия комбинатының 13-ӘӨКБ ғимараты мен боксының бір бөлігін жалға алуға тура келді. Жаңа өрт сөндіру бөлімін ұйымдастыруда үлкен көмек пен тіректі Ақмола облысы МӨҚҚ бастығы ішкі қызмет полковнигі Ескендіров Жұмабай Жұмалдыұлы мен оның орынбасары Микин Николай Федорович көрсетті. Мысалға Ақмоладан жаңаАЦ-40 (131) автоцистернасын, КИП-8 ауа оқшаулағыш газқағарларын, жауынгерлік киім-кешектер мен басқа да өрт –техникалыұ құралдар берді.
Қысқа мерзім ішінде өрт сөндіру бөлімін жеке құраммен қамтамасыз ету керек болды. Бұл жұмысты 172-ӨӘӨСБ бастығына тапсырылып, оған кіші басшы құрамды жұмысқа қабылдау, босату, ауыстыру және арнайы атақтар беру құқығы берілді. Өрт сөндіру бөлімінің негізгі құрамын 13- ӘӨКБ қызметкерлері құрады. Сонымен қатар жеке құрам еңбек ұжымының жолдамасымен келген жұмысшылармен толықтырылды. 1998 жылы ҚР МТЖА қаулысына сәйкес 172-ӨӘӨСБ базасында авариялық-құтқару өрт сөндіру бөлімі құралды.
Патшалық Ресей кезінен Кеңес үкіметі орнаған кезге дейін Қазақстанда, Көкшетау уездінде аз қамтамасыз етілген, кедей өрт күзеті болды. Бүкіл Көкшетау уезді бойынша, тек Көкшетау қаласында ғана екі өрт сөндіру командасы болды.
Басшылардың сауатты басшылығымен ұзақ және қажырлы еңбек етуге тура келді. 1957 жылдың екінші жартыжылдығынан Көкшетау облысы ІІМБ өрт күзеті бөлімінің бастығы болып майор Василий Анисимович Гачков тағайындалды.
1963 жылдың 18 қарашасында Карл Маркс (қазіргі Абай) көшесі 81 мекенжайында орналасқан қалалық өрт сөндіру командасы ескірген бір қабатты ғимараттан, Пролетарская (қазіргі Ақан сері) көшесі 130 мекенжайындағы жаңа екі қабатты типтік ғимаратқа көшті. 14s14d14s1d4sa1d4 1966 жылы екінші кәсіби өрт командасы ұйымдастырылып, ол Станиславский көшесі 62 мекенжайында орналасты.
1980 ж. ІІБ ӨКБ бастығы болып подполковник Момот Виктор Константинович тағайындалды және ол 1984 ж. жұмыс істеді, 1984ж.- 1991ж. аралығында бөлім бастығы болып Перлей Е.С. , 1991ж. – 1998ж. Асылбеков С.А, тағайындалса, ал 1998ж. – 2005ж. аралығында МӨҚҚБ бастығы болып ішкі қызмет полковнигі Жолдаспаев Б.Ж. қызмет атқарды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 29 қыркүйек 2004 жылғы №1449 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралар туралы» жарғысына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметімен 2005 жылдың 25 қаңтарында №53 «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кейбір мәселелері» қаулысы қабылданып, соның негізінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өртке қарсы қызмет агенттігінің мемлекеттік мекемелері Мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасы және «ӨС және АҚЖҚ»ММФ болып қайта құрылып, МБҚБ бастығы болып, Искаков З.И. ал, ӨС және АҚЖҚ»ММФ Кәкімов Т.Б. тағайындалды.
2006 ж. Мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасы, Ақмола облысының Өртке қарсы қызмет департаменті болып қайта құрылғаннан кейін бастығы болып Ілиясов Н.Қ. тағайындалды.
Ақмола – Көкшетау облыстарының өртке қарсы қызмет басшылары
(Гусынин Н.Г.,Гачков В.А.,
Момот В.К., Перлей Е.С.,
Асылбеков С.А., Жолдаспаев Б.Ж.,
Кәкімов Т.Б., Ілиясов Н.К.)
5s56d4a654sd46asdaaaa
1. Ақмола облысы «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі»ММ құрылу тарихы, бірінші басшылар мен еңбегі сіңген мамандардың аты-жөні, атақтары:
1996 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 13 наурыз 1996 жылғы №110 бұйрығына сәйкес облыстардағы Қазақстан Республикасы ІІБ өрт күзеті бөлімдері Мемлекеттік өртке қарсы қызмет (бұдан әрі МӨҚҚ) болып ауысты.
Қазақстан Республикасы Пркезидентінің «Қазақстан Республикасы құқыққорғау жүйесін арықарай реформалау шаралары туралы» жарғысы мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 22 шілде 1997 жылғы қаулысына сәйкес өртке қарсы қызмет ІІМ құрамынан шығарылып, Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар мемлекеттік комитетіне берілді.
Қазақстан Республикасы Қаулысына сәйкес 1999 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар мемлекеттік комитеті, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар агенттігі болып ауысты.
2002 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар агенттігінің 07 қараша 2002 жылғы №745 бұйрығына сәйкес, Ақмола облысы МӨҚҚ, Ақмола облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет басқармасы (бұдан әрі МӨҚҚБ) болып ауысты.
Қазақстан Республикасы Президентінің 29 қыркүйек 2004 жылғы №1449 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру шаралары туралы» жарғысына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметімен 2005 жылдың 25 қаңтарында №53 «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кейбір мәселелері» қаулысы қабылданып, соның негізінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар агенттігінің Мемлекеттік өртке қарсы қызмет мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау комитетінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ Астана мен Алматы қалаларындағы, облыстардағы филиалдары болып ауысты.
2008 жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 19 шілде 2008 жылғы №712 қаулысына сәйкес, «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ Ақмола облысы бойынша филиалы, Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ қайта аталды.
Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ бірінші және осы күнгі басшысы – Кәкімов Талғат Базарбайұлы, өртке қарсы қызмет полковнигі .
Ақмола облысында тұратын, жүйеде көптеген жыл қызмет істеген жұмысшылардың аты-жөні мен суреттері
Кәкімов Талғат Базарбайұлы – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ бастығы, өртке қарсы қызмет полковнигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1986 жылдан.
Орешкин Михаил Михайлович – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ бастығының орынбасары, өртке қарсы қызмет полковнигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1990 жылдан.
Теплов Вячеслав Васильевич – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ Өрт сөндіру және авариялық-құтқару басқармасының бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1983 жылдан.
Кажкенова Ләззат Мақпарқызы - Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ КҚШБО диспетчері, өртке қарсы қызмет прапорщигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1985 жылдан.
Махметов Аябек Берлесұлы – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ Күштер мен құралдарды шұғыл басқару орталығының бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1986 жылдан.
Ткачук Михаил Фёдорович - Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ Көкшетау қаласындағы 2-ӨСБ жүргізушісі, өртке қарсы қызмет прапорщигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1987 жылдан.
Төлешев Кенжеғұл Шыңғысұлы – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ ӨСКҚ, ӨСЖ орынбасары, өртке қарсы қызмет подполковнигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1988 жылдан.
Мильбрат Сергей Владимирович – Ақмола облысы «ӨС және АҚЖҚ»ММ Көкшетау қаласындағы 3-ӨСБ аға жүргізушісі, өртке қарсы қызмет аға прапорщигі, өртке қарсы қызмет органдарында 1988 жылдан.

Басшылық

tasov Тасов Нұрлан Қуандықұлы
Тасов Нұрлан Қуандықұлы – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті "Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі" ММ бастығы азаматтық қорғау полковнигі.
Туған күні,айы, жылы: 1975 жылы 24 қыркүйек
Туған жері: Ақмола облысы Зеренді ауданы Зеренді ауылында дүниеге келген.
Білімі: жоғары, 1996 жылы Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министірлігінің Павлодар техникалық колледжінің, үйымдастыру және өрт қауіпсіздігінің технигі мамандығы бойынша бітірген. 2005 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институты өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек өтілі:
-Өртке қарсы қызметі органындағы қызметін 1996 жылы Зеренді АІІБ ІІБ МӨҚҚБ инспекторы
-1996 жылы Ақмола облысы мемлекеттік өртке қарсы қызметінің Зеренді ауданындағы
-1996 жылдан 1998 жылдар аралығнда өртті алдын алу тобының аға инспекторы лауазымында жұмыс істеді.
-1998 жылы Ақмола облысы мемлекеттік өртке қарсы қызметінің Зеренді ауданындағы 14 –ӨСБ-нің бастығының орынбасары
-2005 жылы Ақмола облысы бойынша «ӨСжәнеАҚЖҚ» ММФ Зеренді ауданының 14-ӨСБ бастығы болып тағайындалды
-2010 жылы Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің Зеренді Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы болып тағайындалды
-2016 жылы мамыр айында Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығы лауазымына тағайындалды;
Мемлекеттік және қалааралық наградалары, сыйақылары, қызмет атақтары:
-«Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі ІІІ деңгейлі, ІІ деңгейлі;І деңгейлі
 
Бастықтың орынбасары Родичкин Артур Олегович
rodichkin
Родичкин Артур Олегович – азаматтық қорғау полковнигі
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары
Туған күні: 17 қаңтар 1977 жыл.
Туған жері: Ақмола облысы Степногор қаласы
Білімі: Жоғары, 2002 жылы Қазақстан Республикасы ТЖМ Көкшетау техникалық институтын, «Өрт қауіпсіздігі» мамандығы бойынша бітірді, 2007 жылы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін, «Юриспруденция» мамандығы бойынша бітірід, 2009 жылы Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін, «Құрылыс» мамандығы бойынша бітірді.
Еңбек өтілі:
- өртке қарсы қызмет органдарындағы қызметін 1998 жылы Ақмола облысы МӨҚҚ МӨББ инженерінен бастаған;
- 2005 жылғы сәуірден 2006 жылғы қазан аралығы кезеңінде Ақмола облысының Төтенше жағдайлар бойынша мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасының Мемлекеттік өрт қадағалау қызметінің нормативті-техникалық бөлімінің бастығы ;
- 2007 жылы Ақмола облысының Өртке қарсы қызмет департаменті Өртке қарсы қызмет нормалау және лицензирования басқармасы бастығының орынбасары ;
- 2012 жылы Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының өртке қарсы нормалау бөлімінің бастығы лауазымына тағайындалған;
- 2015 жылы Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті Степногорск қаласының Төтенше жағдайлар басқармасының бастығы лауазымына тағайындалған;
- 2016 жылғы қыркүйекте Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары лауазымына тағайындалған.
 
moldahanov Молдаханов Ерлан Кадарбекұлы – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары азаматтық қорғау полковнигі.
1978 жылы 16 ақпанда Көкшетау облысы Уәлиханов ауданы Еңбекшілдер совхозында дүниеге келген. Ұлты – қазақ, білімі жоғары.
1998 жылы Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігі АВТУ Көкшетау филиалын өрт қауіпсіздігі технигі мамандығы бойынша бітірген, 2007 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық институтын өрт қауіпсіздігі мамандығы бойынша бітірген.
Қызметін 1998 жылы Көкшетау қ. МӨҚҚ өрт сөндіру кезекші қызметі өрт сөндіру жетекшісінің көмекшісі лауазымынан бастаған. 1999 жылдан 2002 жылдар аралығында Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. 1-МӨСБ РДС аға инженері. 2002 жылы Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. 2-ӨСБ бастығының орынбасары лауазымына тағайындалған. 2002-2005 жылдары Көкшетау қ. ӨСКҚ ӨСЖ орынбасары болып қызмет атқарды. 2005-2008 жылдары Ақмола облысы бойынша «ӨС және АҚЖҚ» ММ КҚЖБО бастығының орынбасары. 2008-2009 жылдары Ақмола облысы ТЖД ОИТС және АР бас маманы. 2009-2010 жылы Ақмола облысы ТЖД ТЖБ бас маманы. 2010-2011 жылы Бурабай ауданы МЖ Зеленый Бор а. 25-МӨСБ бастығы лауазымына тағайындалды. 2011 жылы Бурабай ауданы МЖ бастығы. 2015 жылы Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары, Щучье қаласындағы жасақ бастығы болып тағайындалды. - 2016 жылғы қараша айында Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» бастығының орынбасары лауазымына тағайындалды.
Марапатталды:
- ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі;
- «1-сыныпты Маман- Тәлімгер (шебер) төс белгісі.
«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» медалі
- «Төтенше жағдай алдын алуда және жоюда шыққаны ушін» медалі
«Т.Бегельдинов атындағы»төс белгісі;
«С.Нурмагамбетов атындағы» төс белгісі;
 
 
Смагулов Ж
    Смағұлов Жанайдар Мұханбетжанұлы 1967 жылдың 29 қазанында Торғай облысы Державинск қ дүниеге келді.2005 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық институтын «Өрт кауіпсіздігі» мамандығы бойынша бітірді.
    Азаматтық қорғау органдарындағы қызметін 1997 жылы Ақмола облысы МӨҚҚ Державинск қаласы №16 өрт сөндіру бөлімінің инспекторы лауазымынан бастады. Ақмола облысы МӨҚҚ Жарқайын ауданы №12 өрт сөндіру бөлімінің мемлекеттік өртті бақылау инспекторы, № 12 өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары, Атбасар ауданы №4 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің бастығы, Ақмола облысы ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ Есіл қаласы № 9 өрт сөндіру бөлімінің бастығы лауазымдарында қызмет атқарды. 2017 жылдың тамызында Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ Щучье қаласының жасақ бастығы, бастықтың орынбасары лауазымына тағайындалды.
Марапатталған:
-І,ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі;
-Медаль «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл».
-Медаль - «Төтенше жағдай алдын алуда және жоюда шыққаны ушін»;
-«Т.Бигельдинов атындағы» мерейтойлық медалі
-«С.Нұрмағамбетов атындағы» мерейтойлық медалі;
-«Б.Момышұлы атындағы» мерейтойлық медалі;
 

Құрылымы

akm_struktura_kaz

ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитетінің Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ аппарат құрылымы

Басшылық Байланыс Электрондық мекен-жай

Бастық

Тасов Н.К.

қабылдау тел.:

55-14-64,

 факс 25-47-20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бастықтың орынбасары

Молдаханов Е.К.

қабылдау тел.:

33-66-55

факс 25-47-20

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бастықтың орынбасары

Родичкин А.О.

тел.: 40-20-24 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Щучья қаласы жасағы бастығы, мекеме бастығының орынбасары

Смагулов Ж.М.

тел.: 33-08-24 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Құрылымдық бөлімшелер
Авариялық-құтқару жұмыстары және өрт сөндіру ұйымдастыру бөлімі тел.: 25-29-48 -

Өрт сөндіру бөлімшесі

бастық

Хасенов Ж.Ж.

тел.: 55-14-67 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Өрт техникасы және жабдықтары бөлімшесі бастық

Бапанов А.М.

тел.: 40-20-44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кадр жұмысы бөлімім

Бастық

Шаяхимов Ж.Қ.

тел.: 40-20-75, 25-19-25 ok_ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Әскери-жұмылдыру жұмыстары бөлімшесі

бастық

Сағындыков Қ.О.

тел.:  40-16-90 -

Мемлекеттік құпияларды қорғау тобы

Бас маман

Пигина С.П.

40-16-90 -

Техникалық қызмет және құлақтандыру бөлімшесі

Бас маман

Лысенко Д.П.

тел.: 25-30-30 it_spasr_akm@ emer.kz

Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы

инспектор

Қаршалова Г.Ж.

тел.: 40-20-44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Қаржымен қамтамасыз ету тобы

Бөлімше басшысы - бас бухгалтер

тел.: 40-20-36, 25-77-11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тылдық қамтамасыз ету тобы

инспектор

Афанасьева Л.В.

тел.:  25-69-85 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Құжаттамалық қамтамасыз ету тобы

инспектор

Ташыбаева А.Б.

тел.: 40-20-48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заң тобы

Заң кеңесшісі

Рахимова К.В.

тел.: 40-20-48 -

Күштері мен құралдарын жедел басқару орталығы

Бастық

Аужанов Т.А.

тел.: 40-20-34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Өрт байланыс орталық бекеті

Аға инженер

Касенов А.А.

тел.: 40-20-34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Өрт сөндіру басшысының орынбасары өртке қарсы қызметінің жедел кезекшісі

Ибраев Д.Ж.

тел.: 25-58-13 -

КДМ

бастық Асылбеков М.С.

Тел.: 33-85-85 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Еңбек үздігі

55x5x5z50214 Ақмола облысы ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қазметі» ММ ӨС және АҚЖ басқармасы Өрт сөндіру, авариялық-құтқару жұмыстары және өрт сөндірушілерді дайындауды ұйымдастыру бөлімінің бастығы өртке қарсы қызмет майоры Абжанов Марат Қуанышұлы, Көкшетау облысы, Көкшетау ауданы, Еленовка ауылында 1980 жылы дүниеге келді. Білімі жоғары, 2001 жылы ҚР ТЖМ Көкшетау техникалық институтын өрт қауіпсіздігі инженері мамандығы бойынша тәмамдады, өртке қарсы қызмет органында 1997 жылдың қыркүйегінен қызмет істейді. P1010739 Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органында жұмыс істеген мерзімінде өзін жақсы жағынан ғана мінездеді: тәртіпті, атқарушы және ынталы қызметкер. Жеке құрамымен тәрбиелік жұмысты іскер өткізеді, бұйрықтар, нұсқаулар, ережелер және басқада өртке қарсы қызметінің қызметін басқаруға арналған құжаттарды жақсы біледі.
Әлденеше рет табиғи және техногенді сипаттағы қиындық дәрежесі әртүрлі өрттерді сөндіруге қатысқан, жауынгерлік учаскенің басшысы болып тағайындалған, өрт сөндіру штабының құрамында жұмыс істеген, ол үшін жоғары басшылардың тарапынан бірнеше рет марапатталған, Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің алғыс хатымен марапатталған.
2011 жылғы 28 мамырда 18 сағат 40 минутта Ақмола облысының Зеренді ауданындағы Еленовка ауылында тұрғын үй мен шаруашылық құрылыста өрт басталды. Ол кезде өртке қарсы қызмет майоры М.Қ.Абжанов жанұясымен бірге, жұмыстан тыс уақытта туыстарының үйінде болатын. Қарама-қарсы көшеде шығып жатқан түтінді көріп, тез арада оған жеткен. Ең жақын өрт сөндіру бөлімі өрт орнынан 30 км қашықтықта орналасқан, соны ескере отырып, өрт сөндіру бөлімі келгенше дейін, өртке қарсы қызмет майоры Абжанов М.Қ. барлауға шықты, аудан сусыз болғандықтан, abzhanov Көкшетау гарнизонынан қосымша күштер мен құралдарды шақыртты. Кейін, тұрғын үйдің ішіне кіріп, жергілікті халықтың көмегімен терезелерден эвакуация жасай бастады. Үйдегі бар нәрселерді алып шыққаннан кейін, өрт орнына Зеренді ауданына қарасты Садовое а. күзету жөніндегі өрт сөндіру постының жауынгерлік есебі келіп жетті. Өртке қарсы қызмет майоры Абжанов М.Қ. автоцистернада жатқан қосымша жауынгерлік киімді киіп, күштер мен құралдарды орналастырды, өрттің жайылу жолдарын көрсетті. Өртке қарсы қызмет майоры Абжанов М.Қ., өзі өрт сөндіру оқпанын алып, жанып жатқан үйдің ішіне газ баллондарын іздестіру үшін кірді. Бөлмелердің барлығын өрт қоршап, түтін баураған. Өртке қарсы қызмет майоры Абжанов М.Қ. тыныс алу мүшелерін қорғауға арналған құралды пайдаланбастан, Зеренді ауданындағы 14-ӨСБ-не қарасты Садовое а. күзету жөніндегі өрт сөндіру постының бөлімше командирі өртке қарсы қызмет прапорщигі Ж.Т.Абдрахмановты көмекке шақыртып, жазғы ас үйден 2 газ баллонын, аула бойынан 1 газ баллонын тауып, сыртқа шығарды. Барлық газ баллондары, әр сәтте жарылуға дайын қалпында алып шығарылды.
Шешуші бағытты дұрыс таңдау, негізгі күштер мен құралдарды орналастыру, өртті сөндіруге ерікті адамдарды шақыртып, олармен тығыз әрекет ұйымдастырудың, өрт сөндірушілердің алдына нақты жауынгерлік талап қоюының, көрсетілген ерлігі мен өрт сөндіруді басқару сауаттылығының арқасында тұрғын үй құтқарылып, үш газ баллонының жарылысының алдын алуға мүмкіндік туды.
Өртке қарсы қызмет майоры Абжанов М.Қ. тәртіпті, мінезі байсалды, азаматтармен және әріптестерімен сыпайы, ұжымда беделге ие. Саптық тұрғыда тартылған. Дені сау. Тәртіптік жазалары жоқ.
Қызметтік міндетін үлгілі атқарған үшін ҚР ТЖМ бұйрығымен «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІІ дәрежелі медалімен (2007 г.), «Қазақстан Республиқасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен (2011 г.) марапатталды.
P1110057 Өртке қарсы қызмет старшинасы Аманжолов Р.Р. мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарында 2001 жылдың мамыр айынан бері жұмыс істейді. Көкшетау қ. 1-МӨСБ бөлімше командирі лауазымында 2007 жылдың сәуір айынан бастап қазіргі уақытты қоса аралықта жұмыс істейді. P6154344 Жауынгерлік жұмысы кезінде өзін сауатты, қайсар қызметкер ретінде көрсетті білді. Өрт сөндіру кезінде 24.01.2011 жылы өртке қарсы қызмет старшинасы Аманжолов Р.Р. жауынгерлік кезекшілікте болған уақытта өт бөлімшесімен Сүлейменов көшесі 23 мекен-жайында болған өртке шықты. Шақыру болған жерге келісімен жанып жатқан жекеменшік үй екендігін және оған дүкен қоса салынғандығын анықтап, бірден жауынгерлік қанат жаю жүргізіп, бірінші бөлімше аппараттарға қосылып жанып жатқан үйге кіреді. Екінші бөлімшені басқарып жүрген өртке қарсы қызмет старшинасы Аманжолов Р.Р. газ түтіннен қорғаушылар кірген ғимарат терезесінен газ баллон жанып жатқандығын және ол жарылып кетуі мүмкін екендігін көріп, бірден уақыт өткізбей газ баллонды суытуға су берді. Өртке қарсы қызмет старшинасы Р.Р. Аманжоловтың жанкешті қимылының арқасында газ баллоны жарылмай, газ түтіннен қорғаушылар звеносы аман қалды. Қысылтаяң кездерде өртке қарсы қызмет старшинасы Аманжолов Р.Р. өзін батыл және ер жүрек командир ретінде көрсете біліп, бағыныштыларына бұйрық бере отырып, өзіне тапсырылған учаскедегі жұмысты өзін үлгі ретінде көрсетіп ұйымдастырады.
Өз қызметтік міндеттерін адал орындағаны үшін облыс басшылары тарапынан әлденеше рет көтермеленіп, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медальімен марапатталған.
msmmsmsmamdas Өртке қарсы қызмет подполковнигі А.Б. Махметов Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарында 1986 жылғы тамыздан. Қызмет атқарған уақытында өзін тек жақсы жағынан тәртіпті, ұқыпты, сауатты және өнегелі қызметкер ретінде таныта білді. Кәсіби сауатты, өртке қарсы қызмет жұмысын ретке келтіретін құжаттарды жақсы біледі, алған білімін күнделікті қызметінде шебер қолданады. DSCF5679 Өртке қарсы қызмет подполковнигі А.Б. Махметов өрт сөндіру жетекшісі ретінде ірі оқиғаларға әрдайым шығып отырады, бұнда шұғыл жағдайларда тез бағдар алу және дұрыс шешім қабылдау, жеке құрамды өртті сөндіру жөніндегі алға қойылған жауынгерлік міндетті орындатуға ұйымдасытыру білу қабілетін, сонымен қатар ӨҚҚО Жауынгерлік жарғысының талаптарын жақсы білетінін танытады. Оның тікелей басшылығымен түрлі дәрежедегі жойылған өрттер саны жетерлік.
І, ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалдарімен, «Өртке қарсы қызмет органдарының ардагері» медалімен, сондай-ақ «10 лет г.Астаны» мерейтой медалімен марапатталған.
sekskakdkaskdkas Өртке қарсы қызмет майоры Ж.Е.Сексембаев өртке қарсы қызмет органдарында 1997 жылдың 05 маусымынан. Көкшетау қ. 1-МӨСБ бастығы лауазымында 2006 жылғы қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін.
Қызмет атқарған уақытында өзін тек жақсы жағынан: тәртіпті, өнегелі, талап қойғыш және орындаушылығы жоғары қызметкер ретінде көрсете білді. Қызметтік міндеттерін жеке уақытымен санаспай, адал орындайды. Өртке қарсы қызмет майоры Ж.Е.Сексембаев жеке құрам жұмысын өзі үлгі бола жүріп ұйымдастырады және өрттерді сөндіруге, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге қатысады. Өрттерді сәтті сөндіргені үшін 1-МӨСБ бастығына және Ақмола облысы ТЖД “ӨС және АҚЖҚ” ММ басшыларына халықтан көптеген алғыс хаттар түсіп тұрады. seksembaev_1 Өрт сөндіру кезінде мәселен бес қабатты үйдің бір пәтерінде қатты түтіндену туралы ББП-не белгі түскен кезде жауынгерлік есеппен бірге шақыру орнына шыққан, келгеннен кейін есікті ашуға кіріскен, пәтерде адамдар барына көз жеткізгеннен кейін, жедел көмек бригадасын шақырған және өкпені жасанды вентиляция аппаратын жоғары көтеруге бұйрық берген, рациямен пәтерде адамдар бары туралы ГТҚҚ звеноасына хабарлаған. Газтүтіннен қорғаушылар бір бөлменің табалдырығында құдлап жатқан әйелдің денесін тауып, үйдің подъездіне шығарған. Өртке қарсы қызмет майоры Ж.Е.Сексембаев зардап шеккенді қабылдап, жүрекке тура емес массаж, жасанды тыныстандыру және «Кокчетав-3» медициналық аппратвның көмегімен өкпені жасанды тыныс алдыру тәрізді иіс газымен уланған кездегі бірінші медициналық көмек көрсеткен. 25 минуттан кейін жедел көмек бригадасы келген және әлсіз тамыр соғуы мен төмен қысымды анықтаған, бұл бірінші медициналық көмек көрсетудің нәтижесі болды.
Авариялық-құтқару құралдарын жетік меңгеріп, сондай-ақ оның барлық техникалық сипаттамалары мен мүмкіндіктерін білетін өртке қарсы қызмет майоры Ж.Е.Сексембаев жол-көлік оқиғаларына өзі барады, онда қираған автокөлік құралдарынан зардап шеккендерді босату және шығару SSL21831 жұмыстарын жүргізеді.
Өзінің қызметтік міндеттерін адал орындағаны үшін облыс басшылығымен бірнеше рет марапатталған, III,II дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалімен марапаталды. Өзінің қызметтік міндеттерін орындау жолындағы қол жеткізген жоғарғы көрсеткіштері үшін, 2009 жылы «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік Күнін» мерекелеу құрметіне өртке қарсы қызмет майоры Ж.Е.Сексембаев Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен III дәрежелі «Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі сіңген қызметкер» төс белгісімен марапатталды.
 
 
 
Азаматтық қорғау кіші сержанты Авершин Сергей Игоревич азаматтық қорғау органында 2013 жылдың ақпан айынан бері, Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемесінің Көкшетау қаласындағы № 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіруші - құтқарушысы лауазымында 2013 жылдың сәуір айынын бүгінгі күнге дейін қызмет атқарды.
Қызмет атқарған уақытында Азаматтық қорғау кіші сержанты Авершин С.И. өзін жақсы жағынан таныта білді. Өз функционалдық міндеттерін адал орындайды, Жауынгерлік жарғысының және мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызмет Жарғысын талаптарын, сондай-ақ басшылығының нұсқауларын бұлжытпай орындайды. Өрт-техникалық қару-жарақты меңгерген, өрт сөндіру кезінде шебер пайдаланады. Авершин С.И. көпсалалы туристік спорты бойынша спорт шеберіне үміткер болып табылады, биіктікте құтқару жұмыстарын атқару үшін, бөлімнің жеке құрамын альпинистік құрылғылармен жұмыс істеуді үйретеді.
С. И. Авершин күрделілігі әр түрлі дәрежедегі өртті сөндіру және жоюға қатысқан, ірі орман өрттерін сөндіруге аттанған және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу қатысады. 2015 жылғы 23 маусым күні 11сағат 31 минутта, бөлімнің байланыс пунктіне №1 құрылыс-техникалық колледжінің аумағында кәріз жүйесінің құдығына адам құлаған туралы хабарлама келіп түсті. Сонымен қатар, осы оқу орны бөлімшеден 100 метр қашықтықта орналасқан сон жауынгерлік есебі өзімен бірге барлық зардап шеккенді құдықтан алып шығуға қажетті жарақтарды алып жаяу аттанды. Жауынгерлік есептің оқиға орнына келген бойда, қарсы алған лицей оқытушылар және жұмысшылар, болған оқиға туралы хабарлады. С. И. Авершин өзін құтқару жібімен байлап, құдықта адамды көргеннен кейін, ойланбастан, құдыққа түсіп,оны жер бетіне көтеру үшін арнайы торабымен байлады. Құдықтың тереңдігі шамамен үш жарым метр, ал канализациялық қалдықтар оның жартысына дейін толтырды. Өрлеу басталуымен С. И. Авершин сонымен қатар, қазірдің өзінде газ-метан улы дозасын алған, зардап шеккен дене қосымша жарақаттар алмау үшін жердің бетіне дейін сүйемелдеп шығарды. Зардап шеккенді жердің бетіне көтергенде, одан өмір белгілері байқалған жоқ - пульс және тыныс алу болмады. Жауынгерлік есеппен қоса тіркелмей берілген күш салып және алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілді, – өкпенің бөгде сұйықтықты жою, ауыз қуысын босату, жүрекке тікелей емес массаж және жасанды тынысты мәжбүрлеп беруді қамтыды. Барлық осы іс-шаралар зардап шегушінің жүректің әлсіз тыныс пайда болуына әкелді, бұны сол уақытта келген жедел медициналық көмек бригадасы растады. Бұл жағдайда оң нәтиже көбінесе С. И. Авершинның әрекетіне байланысты – бұл, зардап шегушіні жер бетіне көтеру, осы міндетті құтқарушы секундтарда орындады, бірақ өздерін өлім қауіпқа ұшыратты.
С. И.Авершин қызмет кезеңінде бірнеше рет марапатталған, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен "Ерлігі үшін " медалімен марапатталды.
 
Азаматтық қорғау прапорщигі Новосельцев Юрий Степанович азаматтық қорғау органдарында, 2004 жылдың сәуір айынын, Көкшетау қаласының № 1 мамандандырылған өрт бөлімінің өрт сөндіру автокөлігін жүргізу жөніндегі аға нұсқаушы лауазымында 2016 жылдың шілдесінен бастап қазіргі уақытқа дейін қызмет етеді.
Қызмет атқарған уақытында өзін сауатты және атқарушы қызметкер ретінде көрсете білді, бөліктегі қару-жарағында тұрған барлық өрт сөндіру автомобильдерінің түрлерімен жүргізу құқығына рұқсаты бар, арнайы автомобильдерді қалпына келтіру және жөндеу жұмыстарына қатысады. Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде, Ю. С. Новосельцев, өзінің білімі және жұмыс тәжірибесі мол болғандықтан машиналар мен агрегаттар істен шығуға жол бермейді.
2013 жылғы 07 қараша. 11 сағат 15 минутта Ақмола облысы өрт байланысының орталық бекетіне Көкшетау қ. Әуезов көшесі, 284 үйден шақыру келіп түсті. Ю.С. Новосельцев жолдың нашар жағдайына қарамастан, бөлімше құрамымен бірге, АЛ-32 арнайы автомобилін жүргізіп, шақыру орнына 2 минут аралығында келіп жетті. Бөлімшенің шақыру орнына келіп жеткен кезде 4 қабаттың терезенің ішкі жиегінде бір жарым жасар ұл баланың, және үш жасар қыз баланың тұрғаны белгілі болды. Балаларға 12 метрлік биіктіктен құлайтын қауіп төніп тұрды. Патрульдік бекет қызметінің қызметкерлері шатырдан құтқару арқанымен түсіп немесе қатар тұрған балконнан қолын созып құтқармақ болған. Бірақта бұлардың қимылдары балалардың қызығушылықтарын туғызып не болып жатқанын көреміз деп еңкейіп, төмен қарап және де ілініп тұрған арқанды ұстамақшы болған, бұл балаларды құтқарамыз деген іс шаралар керісінше жағдайды қиындата түсті, өйткені кішкентай балалардың біреуі тепе-теңдікті жоғалтқан болғанда қайғылы жағдайға ұшырауы мүмкін еді. Сол уақытта құтқару операциясының шешімділігі авто сатысының жүргізушісінің шебер қолдана білулігіне байланысты болды, өйткені автосатының баспалдақ бөліктерін жылжыту жолында ауада тартылған электр желісінің сымдары тартылған болатын. Ю.С. Новосельцев авто сатыны қай жерге орнататынын және бекіту цилиндрларын қай жерге дейін жылжытатынын есептеп қойғандықтан, машинаны жол жүретін жерге тоқтатып қойып, тіреуіш цилиндрларын шығару арақашықтығын есептеп, тіреуіштерін орнатты және уақыт жоғалтпай аспалы бесікке мініп, адам құтқаруға баспалдақ бөліктерін басқара бастады. Мүлтіксіз жұмыс істеуге электр сымдары кедергі жасап тұрды, бірақ та сауатты және шеберлікпен баспалдақ сатыларын электр жүйелерінің арасынан өткізіп, саты бесігін балалар тұрған терезеге апарып, ұл баланы, артынша қыз баланы түсіріп алды. Осы мысал Ю.С. Новосельцев құтқарушы мамандығына жауапкершілікпен қараудың нәтижесі болып табылады.
Қызмет атқару кезеңінде III дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалімен, және III дәрежелі «Айбын» орденімен марапатталған.

Күрделі өрттер

Бурабай ауданында орналасқан «Нуртау тау-шаңғы базасы» спорттық-ойын-сауық кешенінде өртті сөндіру
akmolinskaya_pojar1 1.02.2016ж .12 сағ. 08 мин. Щучье қ. жасағының ӨСБОП-не Щучинск-Кокшетау тас жолы бойында «Нұртау» шаңғы базасы жанып жатқаны хабарлама түсті. Шақыру орнына Щучье қ. 4 автоцистерна жіберілді, жеке құрам 26 адам. «Кенесары-Астык» ЖШС-нің МЕӨҚҚ жұмылдырылды АЦ-40(130) жауынгерлік есеп 3 адам.
Щучье қ. жасағының ӨСБОП-нің диспетчерлері уақытында ауданның шұғыл қызметтерін хабарлады. Бөлімшелер жеткенше дейін объектті Щучье қ. «Горэлектросеть» арқылы тоқтан ағытты.
Қосымша Ақмола облысының ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ КҚШБО Көкшетау қ. гарнизонынан 2 автоцистерна жіберді.
Шақыру орнына 11 сағ. 30 мин. келгенде 1-ӨСБ азаматтық қорғау майоры Жармуханбетов Ж.М. ақпаратты растады және өрттің № 2 рангын жариялады. Ғимараттың шатыры және шаңғыларды жалға беру бөлмесінің 200 м2 жанып жатқаны анықталды. Күштер мен құралдарды басқару мақсатында 3 жауынгерлік учаскесі құрылды, өрт сөндіруге 5 «Б» қол оқпандары берілді, 3 ГТҚҚ буындары құрылды, өрт сөндіру мақсатына сумен жабдықтау ғимараттан 8 м арақашықтықта орналасқан өрт гидранттан жасалды. Шұғыл іс-әрекет жасау және жоғары кәсіби деңгейдің арқасында өрт көрші бөлмелерге және жақын тұрған ғимараттарға жайылмаған. Өрт қысқа уақытта және ғимаратқа үлкен шығынсыз жойлды. Өртті жайылытпау уақыты 12 сағ. 54 мин., өртті жою уақыты 13 сағ. 33 мин. Құрбан болған және зардап шеккен адамдар болған жоқ.
akmolinskaya_pojar2 akmolinskaya_pojar2 akmolinskaya_pojar2
akmolinskaya_pojar2 akmolinskaya_pojar2 akmolinskaya_pojar2
Щучье қ. жасағы
poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1)
poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1)
poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1)
poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1) poj1 (1)
 
 

Спорт өмірі

Біздің үздік спортшылар туралы
suleimenov

Қорғалжын ауданындағы 15-ӨСБ қарауыл бастығы өртке қарсы қызмет аға лейтенанты Сүлейменов Бақыт Исатайұлы – оқу мұнарасының 4-ші терезесінен сатылы баспалдақ арқылы көтерілуден Қазақстан екі дүркін чемпионы, спорт шебері. Б.И. Сулейменов 2013 жылы Москва қ. «Золотая штурмовка» халықаралық турнирінде 3 орын иеленді. Алматы қаласында өткен өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша Х Жазғы әлем чемпионатында Қазақстан Республикасы құрама командасының ту ұстаушысы болды.

chakenov

Степногорск к. 16-МӨСБ өрт сөндіруші-құтқарушысы өртке қарсы қызмет кіші сержанты Чакенов Айдын Мұратбекұлы – кедергілі 100-метрлік жолақты бағындыру бойынша Қазақстанның екі дүркін чемпионы, спорт шебері.

safulin

Щучье қаласындағы жасақтың 24-МӨСБ өрт сөндіруші-құтқарушысы өртке қарсы қызмет сержанты Сафиуллин Радик Рахиджанұлы - кедергілі 100-метрлік жолақты бағындыру бойынша Қазақстанның чемпионы, оқу мұнарасының 4-ші терезесінен сатылы баспалдақ арқылы көтерілуден Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері, спорт шебері.

utebaev

«ӨС және АҚЖҚ» ММ ӨСКҚ жедел кезекшінің орынбасары өртке қарсы қызмет майоры Утебаев Артур Рафаильевич - оқу мұнарасының 4-ші терезесінен сатылы баспалдақ арқылы көтерілуден Қазақстан Республикасының чемпионы, кедергілі 100-метрлік жолақты бағындыру бойынша Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері, 2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының мүшесі, спорт шебері. 2010 жылдан бастап өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша Ақмола облысы құрама командасының аға жаттықтырушысы болып табылады.

 
Атап өту керек, Ақмола облысы гарнизонының 5 қызметкері өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының мүшесі болып табылады.
 
Өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша Ақмола облысы құрамасының жетістігі
akm_sport Ақмола облысы құрамасының Астана қаласындағы ҚР ТЖМ қысқы чемпионатында 2013 жылғы ақпан айында 3 жалпыкомандалық орын иеленді.
2013 жылғы қыркүйек айында Алматы қаласында ҚР ТЖМ І жазғы чемпионатта Ақмолалық құтқарушылар жалпыкомандалық есепте Қазақстанның чемпионы атанды.
2014 жылғы тамыз айында Талдықорған қаласында өткен ҚР ТЖМ ІІ жазғы чемпионатында Ақмола облысы құрама командасы 2 жалпыкомандалық орын иеленді.
2015 жылғы ақпан айында Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК жазғы чемпионатта өрт сөндіру-құтқару спорты бойынша Ақмолалық құтқарушылар жалпыкомандалық есепте Қазақстан чемпионы атанды.
ТЖД бастығы және өрт сөндіру қызметі жағынан үлкен қолдауға ие болғандықтан, Ақмола облысының құрама командасы жоғары жетістіктерге жетті. Ынталы, еңбекті көп қажет ететін жаттығудың арқасында, жеңіске деген еркі, жаттықтырушының қаттылығы, Ақмола облысы ТЖ департаменті қызметкерлерінің ұжымды жинақтау білуі жыл сайын үлкен табыстарға алып келуде.
Ақмола облысында өрт сөндіру-құтқару спортын дамыту өрт сөндіруші және құтқарушы мамандығын дәріптеу мақсатындағы негізгі тапсырмалар болып табылады.
 
akm_sorev01 akm_sorev02 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01
akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01
akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01
akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev01 akm_sorev19 akm_sorev20
akm_sorev20 akm_sorev20 akm_sorev20 akm_sorev20 akm_sorev20
Дене шынықтыру дайындығына ерекеше көңіл бөлінеді. Жыл сайын бөлімнің жеке құрамы күштер құрылымы арасында спорттық ойындар түрлерінен өтетін аудандық және облыстық жарыстарға белсене қатысады.
sport sport_1 sport_2
sport_3 sport_4 sport_5
 
Өрт сөндіру құтқару спорты бойынша қызмет құрама командасы жыл сайын ТЖМ ашық біріншілігінде Республиканың үздік командаларының бестігіне кіреді. Өрт сөндіру қызметінің екі қызметкері өрт сөндіру құтқару спорты бойынша ҚР ТЖМ құрама командасының құрамына кіреді.
sport_6 sport_7
 
Өрт сөндіру құтқару спорты бойынша спорттық дәрежеге ие болған қызметкелер:
9s99s9s99s9s9999f99g9g
1.Өртке қарсы қызмет майоры Өтебаев Артур Рафаильевич өрт сөндіру қызметі кезекшілігінің өрт сөндіру жетекшісінің аға көмекшісі-кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шебері
101s110sa0d0101we1001t
2. Өртке қарсы қызмет лейтенанты Сүлейменов Бақыт Исатайұлы Жақсы ауданының №13 өрт сөндіру бөлімінің қарауыл бастығы-шабуыл сатысы бойынша спорт шебері
10t10t11t1t1t1t1yu
3. Өртке қарсы қызмет старшинасы Абдрахманов Ақан Бақытжанұлы Көкшетау қ. №1 Мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің аға өрт сөндірушісі –құтқарушысы - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шебері
12l1k2kl12k1l2kl
4. Өртке қарсы қызмет сержанты Шабаев Руслан Эрикович Көкшетау қ. №1 Мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі –құтқарушысы - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шебері
13u13yu13yui3131iyu3
5. Өртке қарсы қызмет кіші сержанты Сабитов Радмир Владимирович Көкшетау қ. №1 Мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі –құтқарушысы - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шеберінің кандидаты
141f4ds1f4sd1f4sd14sd
6. Өртке қарсы қызмет сержанты Кииков Ербол Амaнкелдіұлы Көкшетау қ. №3 Өрт сөндіру бөлімінің аға өрт сөндірушісі - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шеберінің кандидаты
15s515da1s51d5a1s5dasd
7. Өртке қарсы қызмет кіші сержанты Балтабаев Досым Серікұлы №3 Өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шеберінің кандидаты
1616d1s61f1s6d161s16h16re
8. Өртке қарсы қызмет кіші сержанты Құсайынов Қадыржан Рамазанұлы Бурабай ауданындағы МЖ Щучье қ. №24 Мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндірушісі –құтқарушысы - кедергілермен 100 метрлі жолақ бойынша спорт шеберінің кандидаты
sport_akm1 sport_akm2

Статистика

 
    Ақмола облысы ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бөлімшелерінің 2018 жылдың 12 айындағы жауынгерлік әрекеттерінің талдауы
2018 жылдың 12 ай аралығында Ақмола облысы ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бөлімшелерінің қызметі шаруашылық нысандарда, тұрғын секторда өрттерді сөндіру мен авариялық-құтқару жұмыстарды жүргізуідің сапасын жоғарылатуға, жеке құрамның жауынгерлік дайындық деңгейін ұлғайтуға, бөлімшелердің материалдық-техникалық негізін нығайтуға бағытталған.
    Толығырақ... (Doc, 54,9 kb)
«Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Ақмола облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қ.)» ММ бөлімшелерінің 2017 жылдың 9 ай ішінде жауынгерлік әрекеттерінің талдауы
2017 жылдың 9 ай «Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Ақмола облысы ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі (Көкшетау қ.)» ММ бөлімшелерінің қызметі шаруашылық нысандарда, тұрғын секторда өрттерді сөндіру мен авариялық-құтқару жұмыстарды жүргізуідің сапасын жоғарылатуға, жеке құрамның жауынгерлік дайындық деңгейін ұлғайтуға, бөлімшелердің материалдық-техникалық негізін нығайтуға бағытталған.
Толығырақ... (Doc, 22kb)

Байланыстар

Мекен-жай: Көкшетау қ., Ақана-сері көшесі, 124
Электрондық мекен-жай: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Қала индексі: 020000
Қабылдау бөлімнің телефоны 8 (7162) 25-47-20
Канцелярия телефоны 8 (7162) 72-14-34
Кезекті өрт сөндіру қызметінің телефоны 8 (7162) 25-58-13
Өрт байланысының орталық пунктінің телефоны 8 (7162) 25-51-21, 25-62-98

Ардагерлер

bapanov Бапанов Қадырбай Әлтайұлы
Туған жылы: 07.10.1969 ж.
Туған жері: Көкшетау облысы, Зеренді ауданы, Қарабұлақ а/с
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Бапанова Гүлжәмила Есімқызы (1971 ж.т.)
 • Балалары: қызы - Ақбота (1991ж.т.), ұлы- Ермағамбет(1992 ж.т.), қызы-Аида (2000 ж.т.).
Тілдерді білуі:
· орыс, қазақ
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
· ҚР ТЖМ КТИ (2000-2005) .
Мамандығы: «Өрт қауіпсіздігі»
Біліктілігі: «Өрт қауіпсіздігі инженері»
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Щучье ауданы МЖ №20 өрт сөндірушісі (1998-2006).
 • Ақмола облысы бойынша «ӨС және АҚЖҚ» ММ филиалының Щучье МЖ № 20 ӨСБ өрт сөндірушісі (1998-2006).
· Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Бурабай ауданындағы МЖ № 20 ӨСБ қарауыл бастығы (2006- 2014).
Мемлекеттік және халықаралық наградалар, сыйақылар, құрметті атағы: жоқ
· өртке қарсы қызмет капитаны (2010 ж.)
 
dostanbekov Достанбеков Марат Ұланұлы
Туған күні: 29 наурыз 1969 ж.т.
Туған жері: Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Қима а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Достанбекова (Ахметжанова) Айнаш Найманбайқызы (1970ж.т.,)
 • Балалары: қызы - Сымбат (1994ж.т.)
Тілдерді білуі:
· орыс, қазақ
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лизензия:
 • «Ақмол аграрлы-техникалық колледжі» (1996-1998ж.).
Мамандығы: ауыл шаруашылығының механизациясы
Біліктілігі: техник -механик
· А. Мырзахметов атындағы Көкшетау институты (2011-2013ж.)
Мамандығы: Көлікті пайдалану және қозғалыс тасымалын ұйымдастыру.
Біліктілігі: қызметті көрсету бойынша бакалаврі.
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі:жоқ
Еңбек өтілі:
 • "Кен-арал" совхозы, тракторист. Торғай облысы (1985-05.1987ж.)
 • «Игілік банк», Жаңа қима а. маман (1994).
 • Жаңа қима а. № 11 кәсіби ӨСБ өрт сөндірушісі (1995-1997).
 • "Дақылдарынан Жақсы» МАБ, трактор жүргізушісі (1997-2003).
 • Жақсы аудандық №2 соты, күзетші (2003-2005).
 • Жақсы ауданындағы №13 ӨСБ қарауыл бастығы (2005-2006).
 • Жақсы ауданындағы №13ӨСБ жанындағы Жаңа қима а. бекетінің бастығы (2006-2012).
· Целинград ауданы №22 ӨСБ жанындағы Софиевка а. бекетінің бастығы (2012-2013 г.).
 • Аршалы ауданы №6 ӨСБ қарауыл бастығы (2013 -2014).
Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • жоқ
Әскери қызметі, атағы:
 • Кеңес әскеріндегі қызметі, әскери қызметі 1570, құрылысшы.(1987-1989 ж.)
 • өртке қарсы қызмет капитаны (2011 ж.).
 
junusov Жүнісов Талғат Кабдрашитұлы
Туған күні: 5 қаңтар 1969 жыл
Туған жері: Көкшетау облысы, Көкшетау ауданы, Симферопольский а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Жүнісова Гүлнар Молдағалиқызы (1969 ж.т).
 • Балалары: қыздары- Сымбат (1995 ж.т.), Малика (2009 ж.т. ), Амина (2011ж.т).
Тілдерді білуі:
· орыс, қазақ –еркін
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • ҚР ТЖМ КТИ (2000-2005).
Мамандығы: «Өрт қауіпсіздігі»
Біліктілігі: «өрт қауіпсіздігі инженері»
Ғылыми атағы, дәрежелі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
· Көкшетау қ. СҚО МӨҚҚ 4-ӨСБ жүргізушісі (1997-1999);
· Ақмола облысы МӨҚҚ 1-МӨСБ жүргізушісі (1999-2005);
· Шортанды ауданындағы 18-ӨБС қарауыл бастығы (2005-2005);
· Шортанды 18-ӨСБ бастығының орынбасары (2005-2006);
· Жарқынын ауданындағы 12-ӨСБ қарауыл бастығы (2006);
· Бұланды ауданындағы 8-МӨСБ кезекші ауысым жетекшісі, аға нженер (2006-2007);
· Көкшетау қ. №2 ӨСБ қарауыл бастығы (2011-2014);
Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
· ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі - желтоқсан 2006 жыл, ІІ дәрежелі - сәуір 2012 жыл.
Әскери қызметі, атағы:
 • Қарулы күштер қатарындағы қызметі, 21230 ә/б, ІҚӘ әскеріндегі тракторшы (1996-1997)
 • Өртке қарсы қызмет капитаны (2009 ж.)
 
kiyakov Қияқов Нұрлан Жексенбайұлы
Туған жылы: 10маусым 1968 ж.
Туған жері: Целиноград облысы, Астрахан ауданы, Жарсуат а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Қияқова (Махабанова) Гүлмайра Уранқызы (1974 ж.т.)
 • Балалары: ұлдары-Бауыржан (1995 ж.т.), Әділ (2004 ж.т.), Рамазан (2010 ж.т.)
Тілдерді білуі:
· қазақ, орыс
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Целиноград ауыл шаруашылық институты (1985-1992ж.)
 • Мамандығы: ауыл шаруашылық механизациясы
Біліктілігі: инженер-механик.
 • А.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ (1998- 2002 ж.)
Мамандығы: Қазақстан тарихы
Біліктілігі:тарих оқытушысы.
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Астрахан ауданындағы №7 ӨСБ қарауыл бастығы (2002 - 2010 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Астрахан ауданындағы № 7 ӨСБ бастығының орынбасары.
Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • Қазақстан Республикасы Президентінің 07.12.2010 ж. №317 Жарлығымен 2 дәрежелі «Айбын» орденімен марапатталған.
 • ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі – желтоқсан 2010 жыл
 • Әскери қызметі, атағы:
 • Қарулы күштер қатарындағы қызметі, 28652 ә/б (1986-1988ж.)
 • өртке қарсы қызмет майоры (2010 ж.)
 
mankovsk Маньковский Александр Викторович
Туған күні: 12 тамыз 1967 жыл
Туған жері: Украина Республикасы Днепропетровск қ.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Маньковская Ольга Цезаревна (1971 ж.)
 • Балалары: ұлдары - Виктор (1991ж.) және Александр (2011ж.)
Тілдерді білуі:
 • орыс, қазақ тілі сөздікпен
 • Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Целиноград теміржол көлігі техникумы (1982-1986ж.)
Мамандығы: «Жол және құрылыс машинасы»
Біліктілігі: «Техник-механик».
Ғылыми атағы, дәрежелі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
· Көкшетау қ. қорғау бойынша ІІБ ӨҚБ №66 МӘӨСБ өрт сөндірушісі (1991-1996 ж.).
· СҚО Көкшетау қ. ІІБ жанындағы МӨҚҚ №1 ӨСБ өрт сөндірушісі (1996-1996 ж.).
· ІІБ жанындағы МӨҚҚ Көкшетау қ. № 1 ӨСБ бөлімше командирі (1996-1997 ж.).
· СҚО МӨҚҚ Көкшетау қ. №4 ӨСБ бөлімше командирі (1997-1999 ж.).
· Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. №1 МӨСБ бөлімшге командирі (1999-2002 ж.).
· Водитель ПЧТС ГПС Акмолинской области (2002-2004г.).
· Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. №22 ӨСБ бөлімше командирі (2004-2005 ж.).
· Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ КҚЖБО жүргізушісі (2005-2014 ж.)
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» – желтоқсан 2006ж., І дәрежелі – желтоқсан 2010ж.
 • Әскери қызметі, атағы:
 • ҚР ІҚӘ қатарындағы қызметі, 65729 ә/б, аға нысанашы.Чехославакия (1986-1989 ж.)
 • Өртке қарсы қызмет прапорщигі (2002ж.)
 
ryabinina Рябинина Наталья Евгеньевна
Туған жылы: 26 ақпан 1962 жыл
Туған жері: Көкшетау облысы, Көкшетау қ.
Отбасылық жағдайы:
· Балалары: ұлы - Роман (1981ж.), қызы - Евгения (1985ж.)
Тілдерді білуі
· қазақ,неміс – сөздікпен.
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
· Қазақ Мемлекеттік Басқарма Академиясы жанындағы нарық институты (1994-1997 ж.).
Мамандығы: «Бухгалтерлік есеп және аудит»
Біліктілігі: экономист
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
 • Ақмола облысы МӨҚҚ қаржы-экономикалық бөлімінің аға инженер-экономисті (2000-2005 ж.).
 • Ақмола облысы бойынша ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ филилалының әкімшілік жұмыс бөлімі бастығының орынбасары – бас бухгалтері (2005 -2008).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Қаржы басқармасының бастығы (2008 -2014 ж.).
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» төс белгісі - сәуір 2010 жыл.
 • ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі - желтоқсан 2010 жыл
 • Әскери қызметі, атағы:
Өртке қарсы қызмет подполковнигі 2011ж.
 
saburov Сабуров Қанат Манатұлы
Туған күні: 26 наурыз 1965 ж.
Туған жері: Көкшетау облысы, Чкалов ауданы, Шұңқыркөл а. Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Сабурова Шынар Закаряқызы (1969 ж.т.)
 • Балалары: ұлы - Сұлтан (2000 ж.т.,), қызы - Саида (2008 ж.т.)
Тілдерді білуі:
· орыс, қазақ
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Свердлов мемлекеттік педагогикалық институты (1987- 1992 ж.).
Мамандығы: «Олигофренопедагогика и логопедия»
Квалификация: «Олигофренопедагог, логопед оқытушы»
«Әділет» жоғары құқық мектебі
Мамандығы: «Заңтану»
Біліктілігі: «Заңгер»
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
 • Свердлов облисполкомы ІІБ ОВПХ-1 №5 МӘӨСБ өрт сөндірушісі (1989 -1992 ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ жеке құрамымен жұмыс жөніндегі топтың инспекторы (2000 -2002 ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ КБ жеке құрамымен жұмыс жөніндегі топтың ерекше тапсырмалар бойынша аға инспекторы (2002 -2005 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ әкімшілік жұмыс бөлімінің бастығы (2005 -2011 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ АҚҚБ бастығы (2011-2013ж.).
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
· ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі
үшін» медалі – желтоқсан 2006 ж., ІІ дәрежелі – сәуір 2004 ж.
· «Төтенше жағдайлар жүйесіне дамытуға қосқан үлесі үшін» төс белгісі - қараша 2012 ж.
 • Әскери қызметі, атағы:
 • Қарулы күштер қатарындағы қызметі №17439 ә/б жүргізуші (1983 -1985 ж.)
 • Өртке қарсы қызмет подполковнигі (2010ж.).
 
sadvokas Садуақасов Ерік Иманжүсіпұлы
Туған жылы: 02.10.1973г.р
Туған жері: Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Черниговка а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Тайтиева Жанар Сүлейменқызы (1979ж.)
 • Балалары: қызы - Еркежан (2012 ж.)
Тілдерді білуі:
· орыс, қазақ
 • Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Арнайы-орта Қарағанды облысы Нұра ауданы Черниговка а. 19-СПТУ (1988-1991ж.).
мамандығы: тракторшы
біліктілігі: механизатор
Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
Еңбек өтілі:
 • Ақмола облысы ІІБ №84 МӘӨСБ өрт сөндірушісі.
 • Ақмола облысы ІІБ №84 МӘӨСБ аға өрт сөндірушісі (1996-1998 ж.).
 • Астана қ. МӨҚҚ №1 ӨСБ өрт сөндірушісі (1998-1998 ж.).
 • Астана қ. МӨҚҚ №4 ӨСБ өрт сөндірушісі (1998-1998 ж.).
 • Астана қ. МӨҚҚ №4 ӨСБ бөлімше командирі (1998-2004 ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Целиноград ауданы ӨСБ бөлімше командирі (2004-2005 ж.).
 • Ақмола облысы бойынша «ӨС және АҚЖҚ» ММ филилалының Целиноград ауданындағы ӨСБ жанындағы ӨСБ бөлімше командирі (2005-2008ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Целиноргад ауданындағы № 22 жанындағы Максимовка а. қорғау жөніндегі ӨСБ бөлімше командирі (2008-2014 ).
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарына мінсіз қызметі үшін» медалі – 2006ж., 2008ж.
 • Әскери қызметі, атағы:
 • ҚК қатарындағы қызметі № 31767 ә/б, бөлімше командирі (1991-1993ж.).
 • Өртке қарсы қызмет старшинасы (2002ж.)
 
seitenov Сейтенов Арыстанбек Мерекеұлы
Туған жылы: 20 қазан 1965 ж.
Туған жері: Көкшетау облысы, Щучье ауданы, Боебое а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Сейтенова Рауза Егінбайқызы (1963ж.т.)
 • Балалары: ұлдары - Асқар (1988 ж.т.), Ардақ (1993ж.т.), Әмірлан (2003ж.т.).
Тілдерді білуі:
· Орыс – еркін, неміс, ағылшын тілі сөздікпен
Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Көкшетау автомеханикалық техникумы (1989-1993ж.).
Мамандығы: Автокөліктерді жөндеу.
Біліктілігі: техник –механик.
 • ҚР ТЖА КТИ сырттай оқу нысаны (1995- 2000 ж.)
Білімі: Өрт қауіпсіздігі.
Біліктілігі: өрт қауіпсіздігі инженері.
 • Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
 • Еңбек өтілі:
 • Көкшетау облысы ІІБ Ленин МӨБ инспекторы (1994-1996ж.).
 • Көкшетау облысы ІІБ Ленин МӨБ инспекциясының бастығы (1996-1996ж.).
 • Көкшетау облысы ІІБ жанындағы МӨҚҚБ № 16 Ленин ӨСБ бастығы (1996-1997 ж.).
 • СҚО МӨҚҚ Зеренді ауданындағы №17 аға инженері (1997-1999 ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Зеренді ауданындағы № 14 ӨСБ МӨБ аға инспекторы (1999-2006 ж.).
 • Ақмола облысы мемлекеттік бақылау және қадағалау басқармасы анықтау бөлімінің бастығы (2006-2006 ж.).
 • Ақмола облысы ӨҚҚД анықтау бөлімінің аса маңызды істер жөніндегі аға анықтаушысы (2006-2008 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД АТҚ және талдау жұмысы бөлімінің бас маманы (2008-2010 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Зеренді ауданындағы №14 ӨСБ бастығының орынбасары.
· Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Сандықтау ауданындағы 17-ӨСБ бастығы.
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • І, ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі - 2006, 2007, 2013 жылдар.
 • Әскери қызметі, атағы:
Өртке қарсы қызмет подполковнигі (2007ж.)
 
tarasov Тарасов Александр Александрович
Туған күні: 08 маусым 1969 ж.
Туған жері: Торғай облысы Есіл қ.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Логиш Татьяна Анатольевна (1971 ж.т.).
 • Балалары: ұлдары-Сергей (1994 ж.т.), қызы - Ольга (2003 ж.т.).
Тілдерді білуі:
 • Орыс, қазақ тілі – сөздікпен
 • Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензия:
 • Қостанай автокөлік көлік техникумы (1989-1992ж.). Мамандығы: техник-механик.
 • Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
 • Еңбек өтілі:
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Есіл ауданы №9 ӨСБ жүргізушісі (2002 -2005ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Есіл ауданы №9 ӨСБ қарауыл бастығы (2006-2014 ж.).
Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
 • ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі - желтоқсан 2010 ж.
 • Әскери қызметі, атағы:
 • ҚК қатарындағы қызметі, 6699 ә/б, жүргізуші (1987-1989 ж.).
 • Өртке қарсы қызмет капитаны (2012ж.)
 
tepl Теплов Вячеслав Васильевич
Туған жылы: 26.10.1962ж.
Туған жері: ҚазКСР; Щучье қ.
Отбасылық жағдайы:
• Әйелі: Теплова Лилия Валерьевна
• Балалары: ұлы - Дмитрий (1992 ж.т.)
Тілдерді білуі:
• Орыс
Білімі, мамандығы (біліктілігі):
• КСРО ІІМ АӨТУ (1987-1990ж.). Өрт сөндіру технигі
• ҚР ТЖА КТИ (2003ж.).Өрт қауіпсіздігі инженері
Еңбек өтілі:
• Щучье ПТФ мал соятын цехтың жұмысшысы
• Сахалин облысы ІІБ Корсаков қ. 5-МӘӨСБ өрт сөндірушісі (1983-1987ж.)
• Көкшетау облысы ІІБ ӨҚБ 67-ӨСБӘБ (1987-1996 ж.)
• Көкшетау облысы ІІБ МӨҚҚ Көкшетау қ. 2-ӨСБ қарауыл бастығы (1996-1997 ж.)
• Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. 2-ӨСБ бастығының орынбасары (1997-1999ж.)
• Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. 1-МӨСБ бастығы (1999-2006 ж.)
• Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ Өрт сөндіру басқармасының бастығы (2006- 2013ж.ж.)
Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
• І, ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалдері (1996-2006 ж.)
• «Қазақстан Конституциясына 10-жыл» медалі (2005 ж.)
• «Төтенше жағдайлар органдарының ардагерi» медалі (2007 ж.)
• «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» төс белгісі (2010 ж.)
• «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» төс белгісі – 2012ж.
 • «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері» төс белгісі 2013ж.
 • Әскери қызметі, атағы:
• КСРО КА қызметі (1981-1983 ж.)
• өртке қарсы қызмет полковнигі (2012 ж.)
 
toleshev Төлешев Кенжегүл Шыңғысұлы
Туған күні: 26 наурыз 1967 жыл
Туған жері: Ақтөбе облысы,Алға ауданы, Петровка а.
Отбасылық жағдайы:
 • Әйелі: Төлешева (Әлжапарова) Арман Өмірханқызы, (1969 ж/т).
 • Балалары: қызы-Нұрқыз (1992 ж/т.), ұлы- Әділхан (1998ж/т.).
Тілдерді білуі:
· Қазақ, орыс тілі – сөздікпен
 • Білімі, мамандығы (біліктілігі) лицензия:
 • ҚР ТЖМ КТИ (2001-2005ж)/
Мамандығы:«Өрт қауіпсіздігі».
Біліктілігі: «Өрт қауіпсіздігі инженері».
 • Ғылыми атағы, дәрежесі, қызметі: жоқ
 • Еңбек өтілі:
 • Ақтөбе қ. қорғау бойынша ІІБ ӨҚБ №55 МӘӨСБ өрт сөндірушісі (1988-1992 ж.).
 • Көкшетау қ. қорғау бойынша ІІБ өрт сөндіру жөніндегі қорғау жасағы № 66 МӘӨСБ өрт сөндірушісі (1992-1994 ж.).
 • Көкшетау қ. қорғау бойынша ІІБ ӨҚБ №66 МӘӨСБ бөлімше командирі (1994-1994ж.).
 • Көкшетау қ. қорғау бойынша ІІБ ӨҚБ №67 ӘБӨСБ қарауыл бастығы (1994-1996ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. №2 ӨСБ қарауыл бастығы (1996-1999ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ Көкшетау қ. №2 ӨСБ бастығының орынбасары (1999-2002 ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ шұғыл бөлімінің инженері (2002-2003ж.).
 • Ақмола облысы МӨҚҚ шұғыл бөлімі жанындағы 1-дәрежелі күштер мен құралдарды шұғыл басқару орталығы өрт сөндіру кезекші ауысымы өрт сөндіру жетекшісінің орынбасары (2003-2012 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ КҚЖБО бастығының міндетін уақытша атқарушы (2012-2013 ж.).
 • Ақмола облысы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ КҚЖБО бастығы (2013-2014 ж.).
· Мемлекеттік және халықаралық наградалары, сыйақылары, құрметті атағы:
· І, ІІ, ІІІ дәрежелі «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» медалі – желтоқсан 2006 ж.;
· «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін» төс белгісі - сәуір 2010 ж.;
· «Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар органдарының ардагері» медалі- желтоқсан 2012 ж.
· Әскери қызметі, атағы:
· Қарулы күштері қатарындағы қызметі, 14389 ә/б, взвод командирі (1985г-1987ж.).
· Өртке қарсы қызмет подполковнигі (2007 ж.).

Фотогалерея

akm foto01 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02
akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02
akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02 akm foto02
akm foto02 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20 akm foto20
akm foto20 akm foto20 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 1 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 3 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2
8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2
8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 11 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2 8 Фотогалерея СПиАСР Акмол 2