Принтерге шығару

Қызмет бағыты

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2014 жылғы 1 қазандағы
№ 662 бұйрығына
37-қосымша
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласының
Төтенше жағдайлар департаменті туралы ереже

 

      Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019 № 574 бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер    

1. Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (бұдан әрі – Департамент) Нұр-Сұлтан қаласы аумағындағы азаматтық қорғау органдары мен бөлімшелеріне басшылық жасауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің (бұдан әрі – Комитет) аумақтық бөлінісі болып табылады.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019 № 574 бұйрығымен.
         2. Департамент өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң және Үкiметiнiң актілеріне, өзге де нормативтiк құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

         3. Департамент мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өзiнiң атауы мемлекеттiк тiлде жазылған мөрлерi мен мөртабандары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

         4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

         5. Егер Департаментке заңнамаға сәйкес уәкiлеттiк берiлген болса, оның мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

         6. Департамент өз құзыретiнің мәселелері бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен Департамент бастығының бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

         7. Департаменттің құрылымы және штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

         8. Департаменттің заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, индексі 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, "Сарыарқа" ауданы, Бейбітшілік көшесі, 22-үй.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019 № 574 бұйрығымен.
         9. Департаменттің толық атауы – "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Нұр-Сұлтан қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019 № 574 бұйрығымен.
         10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.

         11. Департаменттің қызметiн қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

         12. Департаментке Департаменттің функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында кәсiпкерлiк субъектiлерiмен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

         Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

         13. Міндеттері:

         1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

         2) азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі аумақтық кіші жүйелерінің жұмыс істеуі мен одан әрі дамуын қамтамасыз ету;

         3) өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

         4) өрттің алдын алуды және сөндіруді ұйымдастыру.

         14. Функциялар:

         1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын, азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі аумақтық кіші жүйелерінің жұмыс істеуі мен одан әрі дамуын қамтамасыз ету;

         2) азаматтық қорғау күштерінің қызметін қамтамасыз ету;

         3) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға және оларды жоюға, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және қала аумағында азаматтық қорғанысты ұйымдастыруға бағытталған азаматтық қорғау іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу кезінде азаматтық қорғау күштеріне басшылық жасау;

         4) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды мемлекеттік есепке алуды жүргізу;

         5) Департамент пен мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін қамтамасыз ету;

         6) жергілікті атқарушы органның құзыретіне кіретін азаматтық қорғау саласындағы мәселелер жөніндегі ұсыныстарды жергілікті атқарушы органға енгізу;

         7) азаматтық қорғау саласында ақпараттық-талдау қызметін жүзеге асыру;

         8) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, төтенше жағдайларды жоюға қатысушылардың денсаулығын сақтау, қалпына келтіру және оңалтуды қамтамасыз ету;

         9) комиссиясының құрамында өз құзыреті шегінде төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соққан аварияларды, зілзалалар мен апаттарды тергеуді ұйымдастыру және жүргізу;

         10) қолданыстағы заңнамаға сәйкес төтенше жағдайларды жою кезінде ұйымдардың материалдық-техникалық ресурстарын жұмылдыру;

         11) азаматтық қорғау құралдарына қажеттілікті айқындау үшін Комитетке және жергілікті атқарушы органға ұсыныстар дайындау;

         12) қорғаныш құрылыстарын есепке қоюды және есептен шығаруды жүзеге асыру;

         13) азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерін даярлау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;

         14) Азаматтық қорғаныс жоспарын әзірлеу және оны азаматтық қорғаныстың бастығы – қала әкіміне бекіту үшін енгізу;

         15) қала аудандарының азаматтық қорғаныс жоспарларын келісу;

         16) жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарларын әзірлеу және оларды қаланың әкіміне бекітуге ұсыну;

         17) қала аудандарының төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарларын келісу;

         18) азаматтық қорғаныс жоспарларының және төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимылдар жоспарларының құрылымын айқындау жөнінде Комитетке ұсыныстар енгізу;

         19) Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларының көлемі және мазмұны жөнінде Комитетке ұсыныстар енгізу;

         20) қосалқы (қалалық, қала сыртындағы), көмекші және жылжымалы басқару пункттерін құру бойынша ұсыныстарды азаматтық қорғаныстың бастығы – қала әкіміне енгізу;

         21) елді мекендер мен аса маңызды мемлекеттік меншік объектілерінің аумақтарын өрттерден қорғауды қамтамасыз ету;

         22) өртке қарсы ерікті құралымдардың тізілімін жүргізу;

         23) төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі жоспарларды әзірлеу;

         24) қалалар мен аудандардың қауіпсіздік паспорттарын және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қатерлерінің каталогтарын әзірлеу;

         25) жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайлар кезінде қала әкімінің табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялауы туралы ұсыныстарды жергілікті атқарушы органға енгізу;

         26) төтенше жағдайлар кезінде авариялық-құтқару және шұғыл жұмыстар жүргізу;

         27) суда құтқару және сүңгуірлік-іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу;

         28) қала аумағындағы өртке қарсы және авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарының қызметін үйлестіру;

            29) Алып тасталды – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019 № 574 бұйрығымен.
            30) Алып тасталды – ҚР Ішкі істер министрінің 24.06.2019
№ 574 бұйрығымен.
         31) су айдындарындағы төтенше жағдайлардың алдын алуға бағытталған профилактикалық жұмысты ұйымдастыру және жүргізу;

         32) өз құзыреті шегінде жергілікті атқарушы органымен бірлесіп басқару, құлақтандыру мен байланыс жүйелерін дамыту және оларды қаланың аумағында пайдалануға әзірлікте ұстау;

         33) халыққа, азаматтық қорғаудың басқару органдарына төтенше жағдайдың туындау қатері туралы болжам болған кезде күні бұрын және (немесе) төтенше жағдай туындаған кезде жедел хабар беруді және оларды құлақтандыруды қамтамасыз ету;

         34) қала аумағында бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік "112" қызметін дамыту және жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

         35) облыстың аумағында бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік "112" қызметімен автоматтандырылған жүйелердің өзара іс-қимылын ұйымдастыру;

         36) өз құзыреті шегінде азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесінің, ахуалдық-дағдарыс орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

         37) азаматтық қорғау саласындағы білімді насихаттауды, халықты және мамандарды оқытуды ұйымдастыру;

         38) төтенше жағдайлар мен әскери қақтығыстар туындаған кезде немесе осы қақтығыстар салдарынан қорғану тәсілдері мен іс-қимылдарға азаматтық қорғаудың басқару органдары мен күштерінің басшыларын, мамандарын даярлауды ұйымдастыру;

         39) ерікті өрт сөндірушілерді кейінгі даярлаудың бағдарламасын бекіту;

         40) өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

         41) азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

         42) елді мекендер мен объектілерде өртке қарсы күреске өрт сөндіру бөлімшелерінің әзірлігіне бақылауды жүзеге асыру;

         43) су айдындарында қауіпсіздік қағидаларының сақталуына бақылауды жүзеге асыру;

         44) өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс саласында әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер жүргізуді жүзеге асыру;

         45) анықталған бұзушылықтарды жою және өрттерді болдырмау жөніндегі іс-шараларды жүргізу туралы азаматтарға, лауазымды және заңды тұлғаларға ұйғарымдар беру;

         46) анықталған бұзушылықтарды жою және азаматтық қорғаныс жөніндегі іс-шараларды орындау туралы азаматтарға, лауазымды және заңды тұлғаларға ұйғарымдар беру;

         47) су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын сақтамағаны үшін азаматтарға және заңды тұлғаларға ұйғарымдар беру;

         48) субъектiлер өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұза отырып жүзеге асыратын, сондай-ақ ұйымды, объектiнi, құрылысты, ғимаратты салу, реконструкциялау, кеңейту немесе техникалық қайта жарақтандыру кезiнде жобаларда көзделген өрт қауiпсiздiгiнiң талаптары орындалмаған кезде ұйымдардың, жекелеген өндiрiстердiң, өндiрiстiк учаскелердiң, агрегаттардың жұмысын iшiнара немесе толық тоқтата тұру, ғимараттарды, құрылыстарды, электр желiлерiн, жылыту аспаптарын пайдалануға және өрт шығу қаупi бар жұмыстарды жүргiзуге тыйым салу;

         49) өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттік құпиялар және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтауды қамтамасыз ету;

         50) өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздік жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды Комитетке енгізу;

         51) өз құзыреті шегінде терроризммен күрес жөніндегі қалалық штабтың жұмысына қатысу;

         52) өз құзыреті шегінде қалалық Терроризмге қарсы комиссияның жұмысына қатысу;

         53) қала бойынша мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және басшы құрамының лауазымына тағайындалған және жауынгерлік есептен белгіленген тәртіпте шығарылған әскери міндеттілерді арнайы есепке алуды жүргізу;

         54) өтініш берушінің азаматтық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде лицензия беруді келісу;

         55) Алып тасталды – ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693 бұйрығымен.     

            56) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерге, нормативтік актілерге және стандарттарға өзгерістер, толықтырулар енгізу жөнінде Комитетке ұсыныстар енгізу;

      57) азаматтық қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және заңға тәуелді актілерінде көзделген өзге функцияларды жүзеге асыру.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Ішкі істер министрінің 19.10.2017 № 693; 24.06.2019 №574 бұйрықтарымен.

15. Құқықтары және міндеттері:

         1) өз құзыреті шегінде орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдау;

         2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан және азаматтардан қажетті ақпаратты және мәліметтерді заңнамада белгіленген тәртіпте сұрату және алу;

         3) заңнамада белгіленген тәртіпте Департаменттің мүдделерін сотта қорғауды ұйымдастыру және жүзеге асыру;

         4) Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар ұйымдастыру және өткізу;

         5) қызметтік жұмысты және орындаушылық тәртіпті бұзу фактілері бойынша қызметтік тексерістер жүргізу, олардың себептерін анықтау, талдау және бұзушылықтарды болдырмау бойынша шаралар қабылдау;

         6) белгіленген тәртіппен азаматтық қорғау мақсаттары үшін мемлекеттік ведомстволық және мемлекеттік емес жүйелерді, желілерді, байланыс және ақпарат беру құралдарын пайдалану;

         7) қаланың құлақтандыру жүйесіне техникалық тексерулер және азаматтық қорғау бойынша оқу-жаттығулар жүргізу кезінде қаланың құлақтандыру жүйесін қосу туралы өкім беру;

         8) әрекеті немесе әрекетсіздігі төтенше жағдайлар қатеріне немесе туындауына және азаматтық қорғау саласында бұзушылықтарға әкелген лауазымды адамдарды жауапкершілікке тарту туралы белгіленген тәртіпте ұсыныстар енгізу;

         9) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

3. Департамент қызметін ұйымдастыру    

16. Департаментке басшылықты бастық жүзеге асырады, ол Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына дербес жауап береді.

         17. Департамент бастығын Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады.

         18. Департамент бастығының орынбасарлары болады, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалады және лауазымнан босатылады.

         19. Департамент бастығының өкілеттіктері:

         1) Департамент атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

         2) өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Департаменттің мүддесіне өкілдік етеді;

         3) Департаменттің ерекше көзге түскен қызметкерлерін мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапаттау, құрметті атақтар, әскери және мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының орта және аға басшы құрамының арнайы атақтарын мерзімінен бұрын немесе әскери және атқарып отырған штаттық лауазымында көзделген арнайы атақтарды бір саты жоғары беруге Министрге өтініш жасау үшін Комитет төрағасына ұсыныстар енгізеді;

         4) бірыңғай кадр саясатын іске асырады;

         5) Министрлік және Комитет қалыптастырған саясатты іске асыруды қамтамасыз етеді, Министрдің және Комитет төрағасының актілерін және тапсырмаларын орындайды;

         6) Департамент қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық, жұмылдыру, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;

         7) тәртіптік және аттестаттау, сондай-ақ Департаменттің бос лауазымдарына кандидаттарды іріктеуге конкурстық комиссиялардың қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады;

         8) Департамент қызметін қамтамасыз ету және оған жүктелген міндеттерді орындау мақсатында мемлекеттік сатып алуды өткізуді ұйымдастырады;

         9) Департамент атынан шарттар жасасады;

         10) Департамент атынан сенімхаттар береді;

         11) банк шоттарын ашады;

         12) Департаменттің тиісті кезеңге тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспарын бекітеді;

         13) іссапарлар, тағылымдамалар, демалыстар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту және қызметкерлердің біліктілігін көтерудің өзге түрлері бойынша Департаменттің тәртібі мен жоспарларын бекітеді. Қаладан және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге іссапарға шығу Комитетпен келісіліп жүзеге асырылады;

         14) өз құзыреті шегінде Департаменттің барлық қызметкерлері орындау үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

         15) еңбек қатынастары Министрліктің және Комитеттің номенклатурасына жатқызылған қызметкерлерден басқа Департаменттің, аудандық Төтенше жағдайлар басқармаларының қызметкерлерін лауазымдарға тағайындайды және лауазымдарынан босатады;

         16) Министр бекіткен номенклатураға сәйкес Департамент қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің басшыларын лауазымға тағайындауға ұсынады;

         17) берілген құқықтары шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Департаменттің қызметкерлеріне, Департаменттің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ынталандыру шараларын және тәртіптік жаза қолданады;

         18) бақылаудағы құжаттардың, жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің, құпиялылық және "Қызмет бабында пайдалану үшін" белгісі бар құжаттардың уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді;

         19) мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қатардағы және кіші басшы құрамдағы адамдарына алғашқы және кезекті арнаулы атақтар, орта басшы құрамдағы адамдарына өртке қарсы қызмет капитаны атағына дейін қоса кезекті арнаулы атақтар, офицерлік құрамдағы әскери қызметшілерге подполковникке дейін қоса кезекті әскери атақтар береді;

         20) Департаменттің және оның қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, азаматтық қорғау органдары мен бөлімшелерінің құтқарушыларына сыныптық біліктілігін береді (растайды);

         21) орта және аға басшы құрамның алғашқы арнаулы атақтарын, аға басшы құрамның кезекті арнаулы атақтарын беру және мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының кадрына қабылдау, офицерлік құрамның алғашқы әскери атағын беру туралы Министрге өтініш жасау үшін Комитет төрағасына ұсыныстар енгізеді;

      22) құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді, Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің және Төтенше жағдайлар басқармалары қызметкерлерінің лауазымдық (функционалдық) міндеттерін бекітеді;

         23) Департаментте, Департамент қарамағындағы мемлекеттік мекемелерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың іске асырылуына дербес жауап береді;

      24) Әрекеті (немесе әрекетсіздігі) ұлттық мүдделерге, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретін Департаменттің, Департамент қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерін жауапкершілікке тартады;

         25) Департаменттің жыл сайынғы жұмыс жоспарын әзірлеуді және оны Комитетке бекітуге ұсынуды қамтамасыз етеді;

         26) Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің және Департамент қарамағындағы аудандық Төтенше жағдайлар басқармаларының жұмыс жоспарларын бекітеді;

         27) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Департамент бастығы болмаған кезде оның өкілеттіктерін орындау қолданыстағы заңнамаға сәйкес оның орнын ауыстыратын адамға жүктеледі.

      20. Департамент бастығы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.

         21. Халықпен, азаматтық қоғам институттарымен өзара қарым-қатынастарды дамыту және одан әрі жетілдіру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша бірлескен іс-қимылдар әзірлеу мақсатында Департамент жанында консультациялық-кеңесші орган болып табылатын Қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Қоғамдық кеңестің құрамын және ол туралы ережені Департамент бастығы бекітеді.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 02.10.2015 № 807 бұйрығымен.

4. Департаменттің мүлкі

         22. Департаментте заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Департаменттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

         23. Департаментке бекітілген мүлік республикалық және коммуналдық меншікке жатады.

         24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Департамент өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату    

25. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады
 

Басшылық

 
сыздыков Азаматтық қорғау полковнигі Бауыржан Мәдіұлы Сыздықов
Бауыржан Мәдіұлы Сыздықов 1973 жылы 14 маусымда Шымкент облысы, Бөген ауданы, Задарья ауылында дүниеге келген. 2000 жылы Қазақ Мемлекеттік медициналық университетін бітірген, гигиенист-эпидемиолог дәрігері, 2010 жылы Ресей Федерациясы Төтенше жағдайлар министрлігінің Азаматтық қорғау академиясын бітірген, «командалық-штабтық оперативті-тактикалық азаматтық қорғаныс» мамандығы бойынша басқару саласындағы маманы, 2019 жылы Мәскеу қаласындағы «Синергия» Мәскеу қаржы-өнеркәсіп университетін бітірген, Құқықтану магистрі.
Азаматтық қорғау полковнигі Бауыржан Мәдіұлы Сыздықов азаматтық қорғау органында 2001 жылдан бастап қызмет етуде. Өз қызмет жолын Оңтүстік Қазақстан облысы ТЖ басқармасының аға офицерінен бастаған. 2010-2012 жж. ҚР ТЖМ Азаматтық қорғаныс департаментінің халық пен аумақты қорғау басқармасының бастығы қызметін атқарған; 2012-2014 жж. ҚР ТЖМ Ақтөбе облысы ТЖД бастығының орынбасары қызметін атқарған; 2015 ж. ақпан айынан бастап Ақтөбе облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы.
Жұмыста жеткен табыстары мен қызметтік міндеттерін мінсіз орындағаны үшін 2017 ж. «Айбын» Орденімен, 2002 ж. «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл», 2012 ж. «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл» меретойлық медалдарымен, 2010 ж. «Оқуда ерекше жетістіктері үшін», 2012 жылы III дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» медалдарымен; 2010 жылы III дәрежелі Ресей ТЖМ АҚА «Ресей ТЖМ Азаматтық қорғаныс академиясының» ерекшелік белгісімен; 2010 жылы «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен; 2012 жылы «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» медалімен марапатталған.
Үйленген, 3 бала тәрбиелеуде.
 
 
битаев Нұр-Сұлтан қаласының ТЖД бастығының орынбасары - Битаев Сәбит Кенжеханұлы 1976 жылы 14 қазанда туған. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы жоғары техникалық училищесін Өрт қауіпсіздігі технигі мамандығы бойынша, ал 2001 жылы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтын Өрт қауіпсіздігі инженері мамандығы бойынша бітірген.
Өзінің еңбек жолын 1998 жылы институтты бітіргеннен кейін Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет жедел бөлімінің инженері болып бастады. 1998 жылдың сәуір айынан 2008 жылдың қыркүйек айына дейін Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет жедел бөлімінің инженері, Алматы облысы бойынша "Өрт сөндіруші" РМК № 17 өрт сөндіру бөлімінің бастығы, Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет басқармасының Талдықорған қаласы № 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары, Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет басқармасының Талдықорған қаласы № 22 өрт сөндіру бөлімінің бастығы қызметтерін атқарды., Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет басқармасы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы № 30 өрт сөндіру бөлімінің бастығы, Алматы облысы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет басқармасы Талғар қаласы № 2 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің бастығы, Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданы Төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау бөлімінің бастығы, Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаменті Талғар ауданы өртке қарсы қызмет бөлімінің бастығы. 2008 жылдың қыркүйек айынан бастап Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары.
2011 жылдың қазан айынан бастап Алматы облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы.
2016 жылғы сәуірден бастап Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитеті төрағасының бірінші орынбасары.
«Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» І, ІІ дәреже, «Астана қаласына - 10 жыл», «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», Қырғызстан Республикасы ТЖМ «Әскери-азаматтық ынтымақтастықты нығайту үшін», «Шанхай бірлестік ұйымына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне 20 жыл», "Қазақстан Республикасы ТЖМ Қазселденқорғауына 40 жыл", "№ 28237 әскери бөліміне 40 жыл"», «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» медалдарымен, «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері», "Өрт сөндіруші" АҚ 15 жыл" төсбелгілерімен, Қазақстан Республикасы ТЖМ құрмет грамотасымен марапатталды.
Отбасы 4 баласы бар.
 
32 Bairov
Байыров Есен Альмұханбетұлы – Нұр-Сұлтан қаласы ТЖД бастығының орынбасары, азаматтық қорғау полковнигі.
Байыров Есен Альмұханбетұлы 1974 жылы 22 сәуірде туған. 2005 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін, ал 2011 жылы – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтын өрт қауіпсіздігі инженері мамандығы бойынша бітірген.
Өзінің еңбек жолын 1998 жылдың тамыз айынан бастап Астана қаласы Мемлекеттік өртке қарсы қызметі № 19 өрт сөндіру бөлімінің кіші инспекторы қызметінен бастады. 2012 жылдың қараша айынан бастап Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаменті «Есіл» ауданы Төтенше жағдайлар басқармасының бастығы болды.
Жұмыста жеткен жетістіктері және қызметтік міндеттерін адал орындағаны үшін «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» ІІ дәрежелі, «Мінсіз қызметі үшін» І дәрежелі төсбелгілерімен, ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің және ҚР ІІМ құрмет грамоталарымен, «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл» , «Армия генералы Сағдат Нұрмағамбетов», «Авиация генерал-майоры Талгат Бигельдинов», «Астана 20 жыл» төсбелгілерімен марапатталды. Отбасы 3 баласы бар.
 
 

Құрылымы

схема дчс каз

 

ҚР ІІМ ТЖ комитеті Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің құрылымы

 

Басшылық Байланыс

Электрондық пошта

 

Бастықтың міндетін уақытша атқарушы

Аманбаев Маргұлан Топашұлы

Қабылдау тел.:

27-89-80

 
Бастықтың орынбасары    
Бастықтың орынбасары    
Бөлімше құрылымдары

Штаб (бөлімше құқығында)

Бастық

 Күселбаев Жәнібек Оразбекұлы

 

тел.: 32-15-40

 

 

Кадр саясаты бөлімі

Бастық

Амангелдинов Қайрат Ахметқанұлы

 

тел.: 32-73-48

 

 

Ақпарат және байланыс тобы

 

 

тел.: 55-96-65  

Ақпараттық – аналитикалық тобы

Аханова Қалампыр Сагынғалиқызы

тел.:  55-96-66

 

 

Ішкі және сыртқы коммуникациялар тобы

Фазылова Аягөз Жанболатқызы

тел.: 55-96-60

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заң тобы

Сырымбетова Саулеш Жанатқызы

тел.: 57-09-03  

Қаржымен қамтамасыз ету тобы

Бастық

 Жұмағұлова Жанар Өмірбекқызы

тел.: 55-96-63

 

 

Тылмен қамтамасыз ету тобы

Тоқтыбаева Арайлым Мейрамқызы

тел.: 32-14-02

 

 

Құжаттамалық қамтамасыз ету тобы

Садыков Қайрат Сағынғалиұлы

тел.: 32-01-22

 

 

Дағдарыс жағдайларында басқару  Бастық 

 Амрин Болатбек Бахманұлы

тел.: 55-96-70  

Азаматтық қорғаныс басқармасы

Бастық

Хамзин Болат Әділханұлы

тел.: 55-96-61  

Зілзалардың қауіп-қатерін азайту және азаматтық қорғау саласындағы бақылау басқармасы

Бастық

Әбдірахманов Орал Мұттахиденұлы

тел.: 57-08-84

 

 

 «Сарыарка» ауданы Төтенше жағдайлар басқармасы

Бастық

Тоқсарин Қуаныш Қадырлыұлы

тел.: 57-09-01  

«Алматы» Төтенше жағдайлар басқармасы

Бастық

 

Омаров Нұрлан Еслямбекұлы

тел.: 39-07-27  

 «Есиль» Төтенше жағдайлар басқармасы

Бастық

Байыров Есен Әлмұханбетұлы

тел.: 45-05-50  

«Байконыр» Төтенше жағдайлар басқармасы

Бастық

Отарғалымұлы  Еркін

тел.: 32-46-09  
 

Жабдықтануы

Астаналық департаментте ТЖ болуы мүмкін аймақта тиімді және жедел басқару үшін Газ-66 базасында байланыс құралдары менкомандалық-штабтық ақпартанумен  жабдықталған олар: аккумуляторлы  батареямен зарядтау мүмкіндігімен  УКВ мобильді және тасымалды радиостанциялармен, «Турайа» спутникті байланысымен, 4 нөмірге дейін қалалық телефон байланысымен,  Интернетке шығатын және электронды пошта жіберу (баяндама,ақпарат, фото материалдар және  т.б.) мүмкіндігі бар қосылғанноутбукпен,  МФУ бар (принтер, ксерокс, сканер), автономдық электро қорегінің екі түрімен қамтылған,  1000 Ваттқа дейін және  жағар май электро генераторының 5000 Ваттқа дейін қажет кезде аккумуляторлы батареядан түрлендіргіш көмегімен  (с 12 Вт на 220 Вт)   жабдықталған.
Авариялық-құтқару жұмыстары мен өрт сөндіруге арналған  146 бірлік әр түрлі техника бар: олардың  64 бірлігі негізгі, 26 бірлігі арнайы, 56 бірлігі көмекші техника.
Жаңа техника – астананың қарқынды өсуін ескеретін болсақ , Астана қаласы ТЖД «ӨС және АҚЖҚ» ММ өрт сөндіру бөлімдерін  материалдық-техникалық жабдықтау оның дамуына қосқан қомақты үлес болып табылады.Осы мақсатта көп қабатты ғимараттардағы өрттерді сөндіруге, адамдарды қауіпсіз жерге көшіруге, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге, ТЖ орнына жедел түрде жетуге мүмкіндік беретін заманауи автомобильдер сатып алынды.

Негізгі автомобиль АБР-0,5-0,4 Фольксваген (Crafter-50):

 АБР көп қабатты үйлердегі өрттерді сөндіру кезінде қолданған қолайлы, себебі оның қажетті габариттік көлемі аулаларавтокөліктерге толы болған кезде қажетті подъезге тікелей өтуге мүмкіндік береді. Шығарылатын орауыштағы ұзындығы 90 метрді құрайтын тұтас жеңнің болуы жауынгерлік қанат жаю мен бірінші оқпанды беру уақытын қысқартады. Су шығыны 0,4 л/с құрайтын жоғары қысымды оқпанды пайдалану сөндіру тиімділігін арттырып, суды артық төгіп пайдалануды төмендетеді. Бұл өз ретінде ғимараттардың жоғары қабаттарындағы өрттерді сөндіру кезіндегі материалдық шығындардың болуын қысқартады.  Тасымалы генераторы бар авариялық-құтқару жабдықтардың және прожектордың бар болуы өрт орнына авариялық-құтқару автомобилін шақыру қажеттігін тудырмайды.

Негізгі автомобиль АБР 1,0-0,4 «Исузу»: кіші габариты, икемді, қалалық жағдайда пайдалануға ыңғайлы, ӨТЖ орналастыруға ыңғайлы, медициналық, өрмелеуге арналған жабдықтар мен авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған «Holmatro»құрал-жабдығы,  су шығыны көп емес 1 л/с құрайтын, шашыраңқы, бағытты су қысымын беруге арналған жоғары қысымды «Лименс» сорғысы орнатылған.
Алаңы 20х2 дейінгі пәтерлердегі өрттерді сөндіруде, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуде, жол-көлік оқиғаларында, автомобильдердің қозғалтқыштарында шығатын тұтануларды сөндіру кезінде ең тиімді қолданылатын құрал.


АСА-20 (КАМАЗ 43114): авариялық-құтқару автомобилі АСА-20 құтқару жұмыстарын жүргізуге, өрт немесе апат болған жерді жарықтандыруға, үйінділерді бөлшектеуге, кранның көмегімен жүктерді көтеруге, суды соруға арналғанарнайы автомобилі.
Құрылғы: генераторы бар күшті электро қондырғыдан, жүк көтергіш краннан, жүк шығырдан, телескопиялық діңгектен, жылжымалы табандықтағы құтқару және басқа да жабдықтарды орнатуға болатын шанақтан, кранның жұмысын және діңгектің жылжуын (қозғалуын) қамтамасыз ететін сужетектен тұрады.
Станцияның жинағында: түтін сорғыш, гидро құрал-сайман жинағы, прожекторы бар шығарылатын тіректер бар


Маз-437043 базасындағы арнайы газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобилі (АГ): басқаруға оңай, қала жағдайында пайдалануға ыңғайлы, заманауи ТЖ жоюға қажетті авариялық-құтқару құрал-жабдықтарымен жабдықталған. Автономды жылжымалы электро генератормен қоректенетін өрттерді сөндіру және АҚЖ жүргізу орындарына жарық түсіру үшін қолданылатын қосымша жылжымалы діңгек  орнатылған. Өз күштерімен шанақтың бөлігін «Драгер» 9-40 аппарат баллондарын салу үшін үлкейткен.


IVECJMAGIRUS базасындағы АЛ-37 арнайы автомобилі: көп қабатты ғимараттардағы өрттерді сөндіру және қауіпсіз жерге көшіруге арналған, басқаруға оңай, қала жағдайында пайдалануға ыңғайлы. АЛ-37 автоматтандырылған басқару блогі бар қосымша қауіпсіз жерге, сонымен қатар зардап шеккендерді көшіруге арналған люлькамен жабдықталған. Люлькада орнатылған лафеттік оқпан арқылы өрт сөндіргіш құралдарды беру қарастырылған.  Гидравликалық манипуляциялар үш операцияны бір кезде орындау мүмкіндігі қарастырылған, бұл зардап шеккендерді қауіпсіз жерге көшіру кезінде уақытты ұтуға мүмкіндік береді. Жұмыс жүргізу орнын жарықтандыруға арналған жылжымалы электро генератормен қоректенетін қосымша прожектормен жабдықталған.


Арнайы түтін жою  автомобилі (МАЗ-530905) құрылыс ғимараттарындағы түтінді шығаруға және жоюға арналған, түтінді жойып, автомобильде су бүркегішті құру үшін  «BIG FORD» маркалы бензинмен жұмыс істейтін стационарлы желдеткіш орнатылған. Ауаны шығару үшін ӨҚЖ арналған бөлімде қозғалтқыш қуаты 1,5 кВт, өнімділігі 14300 м куб/сағ 2 метрлік саны 30 дана оралымды жеңдері бар «TEMPEST»он электр желдеткіштер орнатылған. «IVEKO»дизельдік қозғалтқышты «HALE» қосалқы сорғы станциясы бар. Қуаттылығы 5 кВт тасымалданатын электр генераторы бар.
4-ӨСБ базасындағы жылу-түтін камерасында АД қолдану арқылы түтінді жою бойынша жаттығулар өткізу кезінде түтінді тасымалы электр желдеткіштерінің әдісімен терезе қапсырмалары арқылы сыртқа шығару кезінде келесі нәтижелер тіркелді: ЖТК көлемі = 297 м3 100 % түтін толтырылған кезде 5 минуттан кейін камерадағы көру мүмкіндігі 1,5-2 метрді құрады.


«BIG FORD» стационарлы желдеткіштегі сулы бүркегішін сынақтан өткізу кезінде сулы ағынның ұзындығы 12 м. құраған, желдеткіш айналымы 3500-3400 мин, 6-7 атм. уақыттындағы   автоцистерна (АЦ-3.2-40) сорғысынан судың қысымы 12 мин құраған.
Негізгі автомобиль  негізгі көпсалалы өрт сөндіру АПМ 3-2/40-1,38/100-100(43118),

ПИРОЗ-МПЗ модельді автомобилі: өрт орнына өрт сөндіру бөлімшелерінің жауынгерлік есебін, жөндеу және авариялық-құтқару жұмыстарының құрал-жабдықтарын, жарақтандыру құралдарын, ӨТЖ және өрт сөндіргіш запастарын жеткізуге арналған.
Оңды жақтары болып  судың аз шығыны, жинақты және бағытты ағыстағы өрттерді сөндіру, қысқы уақытта теріс -500С қысым жағдайларында қысымды-белсенді судың ағысы, жабық көлемдерде жарылысқа қауіпті газ шоғырларының азаюы, уақытша және объектілерді авариялық жылумен қамтамасыз ету, түтінді, буды, аэрозольді, КӘУЕЗ қоршау, өрт сөнддіру гидрантын, технологиялық жабдықтарды және техниканы жылыту болып табылады.

Фотосуреттер

astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1
astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1
astana_foto1 astana_foto1 astana_foto1 ДЧС Астана 1 ДЧС Астана 2
ДЧС Астана 2 ДЧС Астана 2 ДЧС Астана 2 ДЧС Астана 2 ДЧС Астана 2
ДЧС Астана 8 ДЧС Астана 9 ДЧС Астана 10 ДЧС Астана 11 ДЧС Астана 12
ДЧС Астана 13 ДЧС Астана 14 ДЧС Астана 15 ДЧС Астана 16 ДЧС Астана 17
ДЧС Астана 18 ДЧС Астана 19      
 

 

Байланыс

Нұр-Сұлтан қаласының ТЖД мекенжайы: 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 22, қала коды  (7172) 32-01-88, 32-49-69, 32-74-93

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ІІМ жүйесінде заңдылықты бұзушылықтар, оның ішінде қылмыстарды есептен жасыру туралы «сенім телефонына» келіп түскен азаматтардың хабарламаларын қабылдаудың, тіркеудің, есепке алудың және қараудың бірыңғай тәртібін анықтау мақсатында, сондай-ақ қазіргі уақытта стационарлық телефоннан тегін қоңырауды жүзеге асыруға болатын, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін, абоненттік нөмірі «1402» - «ІІМ Бірыңғай сенім телефоны» қолданысқа енгізілді.

ТЖД Өзіндік қауіпсіздік тобының телефоны: 27-89-77

Құрылымдық бөлімшелер:

Құжаттамен қамтамасыз ету тобы 32-01-22
Азаматтық қорғаныс басқармасы 55-96-61, 32-42-50
Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызмет басқармасы 70-17-22, 55-96-70
Өрт қауіпсіздік саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқарамасы 57-08-64
Өрт бақылау бөлімі 32-30-85, 32-34-02
Техникалық нормалау бөлімі 57-08-86
Штаб 32-15-40
Төтенше жағдайларды жою бөлімі 55-96-64, 27-89-79
Төтенше жағдайларды алдын-алу бөлімі 55-96-62, 32-67-03
Кадрлық жұмыс бөлімі 32-73-48, 32-01-88
Ақпараттық-аналитикалық тобы 32-17-37
Техникалық қызмет және құлақтандыру бөлімі 32-77-29, 55-96-65
Қаржымен қамтамасыз ету бөлімі 32-07-50
Заң тобы 57-09-03
Тылмен қамтамасыз ету тобы 32-14-02
Мемлекеттік тіл және ақпарат тобы 55-96-60, 27-89-78
Мемлекеттік құпияларды қорғау тобы 32-49-69
 Сарыарқа ауданының ТЖБ 32-44-81
Алматы ауданының ТЖБ 39-07-27
  Есіл ауанының ТЖБ 42-05-50
ММ «ӨСжәнеАҚЖҚ» 94-99-11

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайт: www.dchs-astana.gov.kz

Tab